Persbericht

Notulen Algemene Vergadering

Persbericht

Dividenduitkering

Q1 2024
Persbericht

Business update eerste kwartaal 2024

CMD

2024 Capital Markets Day

AR 2023
Persbericht

Publicatie jaarverslag 2023 en oproeping Algemene Vergadering

Corporate Governance

Kinepolis streeft ernaar om de principes van de Belgische Corporate Governance Code maximaal toe te passen, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de vennootschap.

Contact

T. Duyck,
IR coordinator & Executive Assistant CFO

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: investor-relations@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 00

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00