Persbericht

Dividenduitkering

Q1 2023
Persbericht

Business update eerste kwartaal 2023

JV 2022
Persbericht

Kinepolis Group publiceert geïntegreerd jaarverslag 2022

Persbericht

Kinepolis neemt Pathé-bioscoop in Belfort over

FY results 2022 avatar

Publicatie jaarresultaten 2022 + pers-en analistenmeeting

Corporate Governance

Kinepolis streeft ernaar om de principes van de Belgische Corporate Governance Code maximaal toe te passen, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de vennootschap.

Contact

T. Duyck,
IR coordinator & Executive Assistant CFO

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: investor-relations@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 00

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00