Kerncijfers en ratio's

Aantal bioscopen(1)(2)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2017

11

11

44

6

17 3

2

94

Bezoekers (mio) (3)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2016 8,4 7,0 0,0 4,4 2,8 1,1 0,1 23,8
2017 8,4 7,1 1,1 4,4 3,2 1,0 0,1 25,3

2017 t.o.v. 2016

0,0%

0,2%

 

-0,5%

15,4% -0,8%-

-4,0%

6,2%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)

2013 2014 2015 2016 2017

Opbrengsten

245.980 262.619 301.571 324.938 355.427

EBITDA

75.006 71.303 88.739 91.650 103.186

REBITDA

74.634 74.264 90.958 94.574 104.292

Brutowinst

82.111 81.843 99.578 100.209 113.395

Bedrijfsresultaat

55.069 50.665 65.245 63.207 72.915

Financieel resultaat

-5.998 -4.295 -7.754 -7.619 -8.213

Winst voor belastingen

49.071 46.370 57.491 55.588 64.702

Winst

37.541 35.167 32.255 47.646 49.067

Courante winst

37.395 35.589 43.207 40.413 44.745

Jaarlijkse groeipercentages

2013 2014 2015 2016 2017

Opbrengsten

-3,3 % 6,8 % 14,8 % 7,7 % 9,4%

EBITDA

3,8 % -4,9 % 24,5 % 3,3 % 12,6%

REBITDA

0,9 % -0,5 % 22,5 % 4,0 % 10,3%

Brutowinst

-0,1 % -0,3 % 21,7 % 0,6 % 13,2%

Bedrijfsresultaat

6,6 % -8,0 % 28,8 % -3,1 % 15,4%

Winst

5,1 % - 6,3 % - 8,3 % 47,7 % 3,0%

Courante winst

0,0 % -4,8 % 21,4 % -6,5 % 10,7%

Geconsolideerde balans (in '000 €)

2013 2014 2015 2016 2017

Vaste Activa

255.239 302.068 392.075 424.122 514.518

Vlottende Activa

55.072

44.996

98.624 79.324 206.437

TOTAAL ACTIVA

310.311 347.064 490.699 503.446 720.955

Eigen vermogen

104.657 104.732 123.033 149.898 176.394

Provisies en uitgestelde belastingen

20.525 18.352 27.029 25.531 35.849

Langetermijn financiële schulden

87.917 91.471 214.000 207.278 342.106

Kortetermijn financiële schulden

19.332 44.095 8.714 6.996 39.873

Handels- en overige schulden

70.487 79.651 97.090 100.160 116.466

Overige

7.393 8.763 20.833 13.582 10.267

TOTAAL PASSIVA

310.311 347.064 490.699 503.446 720.955

(1) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld.
(2) Aantal bioscopen op datum van publicatie.
(3) Exclusief Cinema City Poznan (Polen).

 

GEGEVENS PER AANDEEL (4) 2013 2014 2015 2016 2017
Opbrengsten 9,06 9,99 11,26 11,94 13,05
EBITDA 2,76 2,71 3,31 3,37 3,79
REBITDA 2,75 2,82 3,40 3,48 3,83
Winst 1,38 1,34 1,20 1,75 1,80
Courante Winst 1,38 1,35 1,61 1,48 1,64
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 3,85 3,89 4,59 5,51 6,48
Bruto-dividend(5)(6) 0,64 0,65 0,79 0,87 0,90
Pay-out ratio

45 %

50 % 50 % 50 % 50 %

RENTABILITEITSRATIO’S

2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA / Opbrengsten

30,5 % 27,2 % 29,4 % 28,2 % 29,0%
REBITDA / Opbrengsten 30,3 % 28,3 % 30,2 % 29,1 % 29,3%

Brutowinst / Opbrengsten

33,4 % 31,2 % 33,0 % 30,8 % 31,9%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

22,4 % 19,3 % 21,6 % 19,5 % 20,5%

Winst / Opbrengsten

15,3 % 13,4 % 10,7 % 14,7 % 13,8%

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2013 2014 2015 2016 2017

Netto financiële schuld

88.141

118.645

162.008 169.751 224.310

Netto financiële schuld / EBITDA

1,18 1,66 1,83 1,85 2,17
Netto financiële schuld / REBITDA 1,18 1,60 1,78 1,79 2,15

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

0,84 1,13 1,32 1,13 1,27

Eigen Vermogen / Balanstotaal

33,7 % 30,2 % 25,1 % 29,8 % 24,5%

Current Ratio

0,62 0,36 0,85 0,71 1,30

ROCE

22,9 % 20,9 % 21,5 % 17,9 % 17,3%

(4) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode, vermenigvuldigd met vijf voor de perioden 2011 tot en met 2013, om rekening te houden met de aandelensplitsing in 2014 en de vergelijking van de cijfers toe te laten.
(5) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.  Voor het jaar 2013 gedeeld door 5 rekening houdend met de aandelensplitsing in 5 vanaf 1 juli 2014 omwille van vergelijkbaarheid.
(6) Over het boekjaar 2014 werd tevens een bijkomend uitzonderlijk dividend van € 0,20 per aandeel uitgekeerd.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00