Kerncijfers en ratio's

Aantal bioscopen(1)

België

Frankrijk

Spanje

nederland Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2016

12

11

6

15 3

2

49

Bezoekers (mio) (2)

België

Frankrijk

Spanje

nederland Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2015 9,2 6,4 4,4 1,7 0,3 0,1 22,1
2016 8,4 7,0 4,4 2,8 1,1 0,1 23,8

2016 t.o.v. 2015

-8,2%

9,3%

1,0%

56,9% 309,3%-

-10,0%

7,5%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)

2012 2013 2014 2015 2016

Opbrengsten

254.505 245.980 262.619 301.571 324.938

EBITDA

72.252 75.006 71.303 88.739 91.650

REBITDA

74.001 74.634 74.264 90.958 94.574

Brutowinst

82.221 82.111 81.843 99.578 100.209

Bedrijfsresultaat

51.673 55.069 50.665 65.245 63.207

Financieel resultaat

-5.859 -5.998 -4.295 -7.754 -7.619

Winst voor belastingen

45.814 49.071 46.370 57.491 55.588

Winst

35.704 37.541 35.167 32.255 47.646

Courante winst

37.405 37.395 35.589 43.207 40.413

Jaarlijkse groeipercentages

2012 2013 2014 2015 2016

Opbrengsten

0,3 % -3,3 % 6,8 % 14,8 % 7,7 %

EBITDA

-3,1 % 3,8 % -4,9 % 24,5 % 3,3 %

REBITDA

3,2 % 0,9 % -0,5 % 22,5 % 4,0 %

Brutowinst

3,2 % -0,1 % -0,3 % 21,7 % 0,6 %

Bedrijfsresultaat

-3,1 % 6,6 % -8,0 % 28,8 % -3,1 %

Winst

-2,1 % 5,1 % - 6,3 % - 8,3 % 47,7 %

Courante winst

6,3 % 0,0 % -4,8 % 21,4 % -6,5 %

Geconsolideerde balans (in '000 €)

2012 2013 2014 2015 2016

Vaste Activa

261.868 255.239 302.068 392.075 424.122

Vlottende Activa

65.703

55.072

44.996

98.624 79.324

TOTAAL ACTIVA

327.571 310.311 347.064 490.699 503.446

Eigen vermogen, minderheidsbelangen inbegrepen

108.668 104.657 104.732 123.033 149.898

Provisies en uitgestelde belastingen

21.466 20.525 18.352 27.029 25.531

Lange-termijn financiële schulden

81.709 87.917 91.471 214.000 207.278

Korte-termijn financiële schulden

37.731 19.332 44.095 8.714 6.996

Handels- en overige schulden

72.949 70.487 79.651 97.090 100.160

Overige

5.048 7.393 8.763 20.833 13.582

TOTAAL PASSIVA

327.571 310.311 347.064 490.699 503.446

(1) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld en UGC Toison d'Or (België), uitgebaat door UGC.
(2) Exclusief Cinema City Poznan (Polen) en UGC Toison d'Or (België)

 

GEGEVENS PER AANDEEL(3) (4) 2012 2013 2014 2015 2016
Opbrengsten 8,77 9,06 9,99 11,26 11,94
EBITDA 2,49 2,76 2,71 3,31 3,37
REBITDA 2,55 2,75 2,82 3,40 3,48
Winst 1,23 1,38 1,34 1,20 1,75
Courante Winst 1,29 1,38 1,35 1,61 1,48
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 3,75 3,85 3,89 4,59 5,51
Bruto-dividend(5) 0,47 0,64 0,65 0,79 0,87
Pay-out ratio 35 %

45 %

50 % 50,% 50 %

RENTABILITEITSRATIO’S

2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA / Opbrengsten

28,4 % 30,5 % 27,2 % 29,4 % 28,2 %
REBITDA / Opbrengsten 29,1 % 30,3 % 28,3 % 30,2 % 29,1 %

Brutowinst / Opbrengsten

32,3 % 33,4 % 31,2 % 33,0 % 30,8 %

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

20,3 %

22,4 % 19,3 % 21,6 % 19,5 %

Winst / Opbrengsten

14,0 % 15,3 % 13,4 % 10,7 % 14,7 %

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2012 2013 2014 2015 2016

Netto financiële schuld

90.200 88.141

118.645

162.008 169.751

Netto financiële schuld / EBITDA

1,25 1,18 1,66 1,83 1,85
Netto financiële schuld / REBITDA 1,22 1,18 1,60 1,78 1,79

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

0,83 0,84 1,13 1,32 1,13

Eigen Vermogen / Balanstotaal

33,2 % 33,7 % 30,2 % 25,1 % 29,8 %

Current Ratio

0,61 0,62 0,36 0,85 0,71

ROCE

21,8 % 22,9 % 20,9 % 21,5 % 17,9 %

(3) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode, vermenigvuldigd met vijf voor de perioden 2011 tot en met 2013, om rekening te houden met de aandelensplitsing in 2014 en de vergelijking van de cijfers toe te laten.
(4) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.  Voor de periode 2011 tot en met 2013 gedeeld door 5 rekening houdend met de aandelensplitsing in 5 vanaf 1 juli 2014 omwille van vergelijkbaarheid.
(5) Over het boekjaar 2014 werd tevens een bijkomend uitzonderlijk dividend van € 0,20 per aandeel uitgekeerd.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00