Kerncijfers en ratio's

Verklarende woordenlijst en APM’s

Aantal bioscopen(1)(2)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2018

11

12

45

8

17 3

2

98

Bezoekers
(mio) (3)

België

Frankrijk

Canada (4)

Spanje

Nederland Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2017 8,4 7,1 1,1 4,4 3,2 1,0 0,1 25,3
2018 8,0 6,6 11,6 4,3 4,1 0,9 0,1 35,6

2018 t.o.v. 2017

-5,2%

-6,8%

 

-2,1%

28,2% -11,9%

-14,0%

40,7%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)

2014 2015 2016 2017 2018

Opbrengsten

262.619 301.571 324.938 355.427 475.880

EBITDA

71.303 88.739 91.650 103.186 117.187

Aangepaste EBITDA

74.264 90.958 94.574 104.292 118.999

Brutowinst

81.843 99.578 100.209 113.395 130.229

Bedrijfsresultaat

50.665 65.245 63.207 72.915 79.130

Financieel resultaat

-4.295 -7.754 -7.619 -8.213 -12.371

Winst voor belastingen

46.370 57.491 55.588 64.702 66.759

Winst

35.167 32.255 47.646 49.067 47.409

Aangepaste winst

35.589 43.207 40.413 44.745 47.522

Jaarlijkse groeipercentages

2014 2015 2016 2017 2018

Opbrengsten

6,8 % 14,8 % 7,7 % 9,4% 33,9%

EBITDA

-4,9 % 24,5 % 3,3 % 12,6% 13,6%

Aangepaste EBITDA

-0,5 % 22,5 % 4,0 % 10,3% 14,1%

Brutowinst

-0,3 % 21,7 % 0,6 % 13,2% 14,8%

Bedrijfsresultaat

-8,0 % 28,8 % -3,1 % 15,4% 8,5%

Winst

- 6,3 % - 8,3 % 47,7 % 3,0% -3,4%

Aangepaste winst

-4,8 % 21,4 % -6,5 % 10,7% 6,2%

Geconsolideerde balans (in '000 €)

2014 2015 2016 2017 2018

Vaste Activa

302.068 392.075 424.122 514.518 558.150

Vlottende Activa

44.996

98.624 79.324 206.437 122.704

TOTAAL ACTIVA

347.064 490.699 503.446 720.955 680.854

Eigen vermogen

104.732 123.033 149.898 176.394 177.617

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

18.352 27.029 25.531 35.849 35.640

Langlopende financieringsverplichtingen

91.471 214.000 207.278 342.106 272.677

Kortlopende financieringsverplichtingen

44.095 8.714 6.996 39.873 69.790

Handels- en overige schulden

79.651 97.090 100.160 116.466 117.516

Overige

8.763 20.833 13.582 10.267 7.614

TOTAAL PASSIVA

347.064 490.699 503.446 720.955 680.854

(1) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld.
(2) Aantal bioscopen op datum van publicatie.
(3) Exclusief Cinema City Poznan (Polen).
(4) In 2017 telde Canada slechts voor 3 weken mee.

 

GEGEVENS PER AANDEEL (5) 2014 2015 2016 2017 2018
Opbrengsten 9,99 11,26 11,94 13,05 17,67
EBITDA 2,71 3,31 3,37 3,79 4,35
Aangepaste EBITDA 2,82 3,40 3,48 3,83 4,42
Winst 1,34 1,20 1,75 1,80 1,76
Aangepaste Winst 1,35 1,61 1,48 1,64 1,76
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 3,89 4,59 5,51 6,48 6,59
Bruto-dividend(6)(7) 0,65 0,79 0,87 0,90 0,92
Pay-out ratio 50 % 50 % 50 % 50 % 52 %

RENTABILITEITSRATIO’S

2014 2015 2016 2017 2018

EBITDA / Opbrengsten

27,2 % 29,4 % 28,2 % 29,0% 24,6%
Aangepaste EBITDA / Opbrengsten 28,3 % 30,2 % 29,1 % 29,3% 25,0%

Brutowinst / Opbrengsten

31,2 % 33,0 % 30,8 % 31,9% 27,4%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

19,3 % 21,6 % 19,5 % 20,5% 16,6%

Winst / Opbrengsten

13,4 % 10,7 % 14,7 % 13,8% 10,0%

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2014 2015 2016 2017 2018

Netto financiële schuld

118.645

162.008 169.751 224.310 276.818

Netto financiële schuld / EBITDA

1,66 1,83 1,85 2,17 2,36
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDA 1,60 1,78 1,79 2,15 2,33

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

1,13 1,32 1,13 1,27 1,56

Eigen Vermogen / Balanstotaal

30,2 % 25,1 % 29,8 % 24,5% 26,1%

Current Ratio

0,36 0,85 0,71 1,30 0,67

ROCE

20,9 % 21,5 % 17,9 % 17,3% 16,3%

(5) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode.
(6) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.
(7) Over het boekjaar 2014 werd tevens een bijkomend uitzonderlijk dividend van € 0,20 per aandeel uitgekeerd.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00