Kerncijfers en ratio's

Verklarende woordenlijst en APM’s

Aantal bioscopen(1)(2)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2020

11

14

46

8

20 10 3

2

114

Bezoekers
(mio) (3)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2019 8,12 7,39 11,66 6,18 4,53 1,37 0,98 0,11 40,34
2020 2,30 2,11 2,66 1,56 2,00 1,10 0,29 0,04 12,05

2020 t.o.v. 2019

-71,7%

-71,5%

-77,2%

-74,8%

-55,7% -19,6% -70,8%

-65,7%

-70,1%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)(4)

2016 2017 2018 2019 2020

Opbrengsten

324.938 355.427 475.880 551.482 176.282

EBITDA

91.650 103.186 117.187 172.339 17.188
EBITDAL       142.357 -13.981

Aangepaste EBITDA

94.574 104.292 118.999 174.148 17.492
Aangepaste EBITDAL       144.166 -13.677

Bruto-resultaat

100.209 113.395 130.229 157.596 -43.357

Bedrijfsresultaat

63.207 72.915 79.130 101.037 -65.663

Financieel resultaat

-7.619 -8.213 -12.371 -23.726 -26.052

Resultaat voor belastingen

55.588 64.702 66.759 77.311 -91.715

Resultaat

47.646 49.067 47.409 54.372 -69.111

Aangepast resultaat

40.413 44.745 47.522 56.003 -68.678

Jaarlijkse groeipercentages(4)

2016 2017 2018 2019 2020

Opbrengsten

7,7 % 9,4% 33,9% 15,9% -68,0%

EBITDA

3,3 % 12,6% 13,6% 47,1% -90,0%
EBITDAL         -109,8%

Aangepaste EBITDA

4,0 % 10,3% 14,1% 46,3% -90,0%
Aangepaste EBITDAL 4,0% 10,3% 14,1% 23,4% -109,5%

Bruto-resultaat

0,6 % 13,2% 14,8% 21,0% -127,5%

Bedrijfsresultaat

-3,1 % 15,4% 8,5% 27,7% -165,0%

Resultaat

47,7% 3,0% -3,4% 14,7% -227,1%

Aangepast resultaat

-6,5% 10,7% 6,2% 17,8% -222,6%

Geconsolideerde balans (in '000 €)(4)

2016 2017 2018 2019 2020

Vaste Activa

424.122 514.518 558.150 1.149.043 1.097.121

Vlottende Activa

79.324 206.437 122.704 134.779 71.059

TOTAAL ACTIVA

503.446 720.955 680.854 1.283.822 1.168.180

Eigen vermogen

149.898 176.394 177.617 211.253 126.496

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

25.531 35.849 35.640 23.728 16.126

Langlopende financieringsverplichtingen

207.278 342.106 272.677 479.513 469.882
Langlopende leaseverplichtingen       383.052 358.317

Kortlopende financieringsverplichtingen

6.996 39.873 69.790 10.099 76.599
Kortlopende leaseverplichtingen       33.091 35.295

Handels- en overige schulden

100.160 116.466 117.516 139.848 84.778

Overige

13.582 10.267 7.614 3.238 687

TOTAAL PASSIVA

503.446 720.955 680.854 1.283.822 1.168.180

(1) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld.
(2) Aantal bioscopen op datum van publicatie.
(3) Exclusief Cinema City Poznan (Polen).

(4) Sinds 1 januari 2019 wordt IFRS 16:leaseovereenkomsten toegepast.

 

GEGEVENS PER AANDEEL(4) (5) 2016 2017 2018 2019 2020
Opbrengsten 11,94 13,05 17,67 20,52 6,56
EBITDA 3,37 3,79 4,35 6,41 0,64
EBITDAL       5,30 -0,52
Aangepaste EBITDA 3,48 3,83 4,42 6,48 0,65
Aangepaste EBITDAL       5,36 -0,51
Resultaat 1,75 1,80 1,76 2,02 -2,56
Aangepast resultaat 1,48 1,64 1,76 2,08 -2,55
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 5,51 6,48 6,59 7,85 4,71
Bruto-dividend(6) 0,87 0,90 0,92    
Pay-out ratio 50% 50% 52%    

RENTABILITEITSRATIO’S

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA / Opbrengsten

28,2 % 29,0% 24,6% 31,3% 9,8%
EBITDAL/Opbrengsten       25,8% -7,9%
Aangepaste EBITDA / Opbrengsten 29,1 % 29,3% 25,0% 31,6% 9,9%
Aangepaste EBITDAL / Opbrengsten       26,1% -7,8%

Bruto-resultaat / Opbrengsten

30,8 % 31,9% 27,4% 28,6% -24,6%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

19,5 % 20,5% 16,6% 18,3% -37,2%

Resultaat / Opbrengsten

14,7 % 13,8% 10,0% 9,9% -39,2%

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2016 2017 2018 2019 2020

Netto financiële schuld

169.751 224.310 276.818 833.093 906.892

Netto financiële schuld / EBITDA

1,85 2,17 2,36 4,83 52,76
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDA 1,79 2,15 2,33 4,78 51,85

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

1,13 1,27 1,56 3,94 7,17

Eigen Vermogen / Balanstotaal

29,8 % 24,5% 26,1% 16,5% 10,8%

Current Ratio

0,71 1,30 0,67 0,75% 0,37

ROCE

17,9 % 17,3% 16,3% 12,9% -6,1%
RATIO'S FINANCIËLE STRUCTUUR EXCL. LEASEVERPLICHTINGEN 2016 2017 2018 2019 2020
Netto financiële schuld       416.950 513.281
Netto financiële schuld / EBITDAL       2,93 -36,71
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDAL       2,89 -37,53
Netto financiële schuld / Eigen vermogen       1,97 4,06
Eigen vermogen / Balanstotaal       24,3% 16,3%
Current ratio       0,92 0,46
ROCE excl. IFRS 16       16,2% -10,1%

(5) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode.
(6) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00