Kerncijfers en ratio's

Verklarende woordenlijst en APM’s

Aantal bioscopen(2)(3)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2022

11

16

38

10

20 10 3

2

110

Bezoekers
(mio) (4)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2021 3,21 3,22 3,60 2,52 1,96 2,20 0,42 0,06 17,18
2022 5,80 5,12 7,55 3,62 3,21 3,30 0,64 0,09 29,32

2022 t.o.v. 2021

80,7%

58,7%

110,0%

43,6%

63,8% 50,0% 53,4%

57,0%

70,7%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)(1)

2018 2019 2020 2021 2022

Opbrengsten

475.880 551.482 176.282 266.393 499.908

EBITDA

117.187 172.339 17.188 72.667 150.250
EBITDAL   142.357 -13.981 38.510 113.975

Aangepaste EBITDA

118.999 174.148 17.492 72.262 150.962
Aangepaste EBITDAL   144.166 -13.677 38.105 114.688

Bruto-resultaat

130.229 157.596 -43.357 6.370 114.436

Bedrijfsresultaat

79.130 101.037 -65.663 -6.545 67.980

Financieel resultaat

-12.371 -23.726 -26.052 -28.362 -30.286

Resultaat voor belastingen

66.759 77.311 -91.715 -34.907 37.694

Resultaat

47.409 54.372 -69.111 -25.506 27.535

Aangepast resultaat

47.522 56.003 -68.678 -24.926 28.649

Jaarlijkse groeipercentages(1)

2018 2019 2020 2021 2022

Opbrengsten

33,9% 15,9% -68,0% 51,1% 87,7%

EBITDA

13,6% 47,1% -90,0% 322,8% 106,8%
EBITDAL     -109,8% 375,4% 196,0%

Aangepaste EBITDA

14,1% 46,3% -90,0% 313,1% 108,9%
Aangepaste EBITDAL 14,1% 23,4% -109,5% 378,6% 201,0%

Bruto-resultaat

14,8% 21,0% -127,5% 114,7% 1.696,4%

Bedrijfsresultaat

8,5% 27,7% -165,0% 90,0% 1.138,6%

Resultaat

-3,4% 14,7% -227,1% 63,1% 208,0%

Aangepast resultaat

6,2% 17,8% -222,6% 63,7% 214,9%

Geconsolideerde balans (in '000 €)(1)

2018 2019 2020 2021 2022

Vaste Activa

558.150 1.149.043 1.097.121 1.079.631 1.046.197

Vlottende Activa

122.704 134.779 71.059 115.447 123.299

TOTAAL ACTIVA

680.854 1.283.822 1.168.180 1.195.078 1.169.496

Eigen vermogen

177.617 211.253 126.496 120.649 157.628

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

35.640 23.728 16.126 15.590 14.017

Langlopende financieringsverplichtingen

272.677 479.513 469.882 478.494 463.193
Langlopende leaseverplichtingen   383.052 358.317 354.271 335.375

Kortlopende financieringsverplichtingen

69.790 10.099 76.599 71.557 28.378
Kortlopende leaseverplichtingen   33.091 35.295 36.296 34.996

Handels- en overige schulden

117.516 139.848 84.778 116.967 132.776

Overige

7.614 3.238 687 1.254 3.133

TOTAAL PASSIVA

680.854 1.283.822 1.168.180 1.195.078 1.169.496

(1) Sinds 1 januari 2019 wordt IFRS 16: leaseovereenkomsten toegepast.
(2) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld.
(3) Aantal bioscopen op datum van publicatie.
(4) Exclusief Cinema City Poznan (Polen).


 

GEGEVENS PER AANDEEL(1) (5) 2018 2019 2020 2021 2022
Opbrengsten 17,67 20,52 6,56 9,90 18,54
EBITDA 4,35 6,41 0,64 2,70 5,57
EBITDAL   5,30 -0,52 1,43 4,23
Aangepaste EBITDA 4,42 6,48 0,65 2,69 5,60
Aangepaste EBITDAL   5,36 -0,51 1,42 4,25
Resultaat 1,76 2,02 -2,56 -0,94 1,02
Aangepast resultaat 1,76 2,08 -2,55 -0,92 1,06
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 6,59 7,85 4,71 4,49 5,85
Bruto-dividend(6) 0,92       0,26
Pay-out ratio 52%       25%

RENTABILITEITSRATIO’S

2018 2019 2020 2021 2022

EBITDA / Opbrengsten

24,6% 31,3% 9,8% 27,3% 30,1%
EBITDAL/Opbrengsten   25,8% -7,9% 14,5% 22,8%
Aangepaste EBITDA / Opbrengsten 25,0% 31,6% 9,9% 27,1% 30,2%
Aangepaste EBITDAL / Opbrengsten   26,1% -7,8% 14,3% 22,9%

Bruto-resultaat / Opbrengsten

27,4% 28,6% -24,6% 2,4% 22,9%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

16,6% 18,3% -37,2% -2,5% 13,6%

Resultaat / Opbrengsten

10,0% 9,9% -39,2% -9,6% 5,5%

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2018 2019 2020 2021 2022

Netto financiële schuld

276.818 833.093 906.892 865.032 793.887

Netto financiële schuld / EBITDA

2,36 4,83 52,76 11,90 5,28
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDA 2,33 4,78 51,85 11,97 5,26

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

1,56 3,94 7,17 7,17 5,04

Eigen Vermogen / Balanstotaal

26,1% 16,5% 10,8% 10,1% 13,5%

Current Ratio

0,67 0,75% 0,37 0,52 0,63

ROCE

16,3% 12,9% -6,1% -0,6% 6,9%
RATIO'S FINANCIËLE STRUCTUUR EXCL. LEASEVERPLICHTINGEN 2018 2019 2020 2021 2022
Netto financiële schuld   416.950 513.281 474.465 423.516
Netto financiële schuld / EBITDAL   2,93 -36,71 12,32 3,72
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDAL   2,89 -37,53 12,45 3,69
Netto financiële schuld / Eigen vermogen   1,97 4,06 3,93 2,69
Eigen vermogen / Balanstotaal   24,3% 16,3% 15,0% 19,7%
Current ratio   0,92 0,46 0,63 0,77
ROCE excl. IFRS 16   16,2% -10,1% -1,9% 9,2%

(5) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode.
(6) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00