Kerncijfers en ratio's

Verklarende woordenlijst en APM’s

Aantal bioscopen(2)(3)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2021

11

14

40

8

20 10 3

2

108

Bezoekers
(mio) (4)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2020 2,30 2,11 2,66 1,56 2,00 1,10 0,29 0,04 12,05
2021 3,21 3,22 3,60 2,52 1,96 2,20 0,42 0,06 17,18

2021 t.o.v. 2020

39,6%

52,9%

35,2%

61,8%

-2,3% 99,5% 46,9%

54,1%

42,6%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)(1)

2017 2018 2019 2020 2021

Opbrengsten

355.427 475.880 551.482 176.282 266.393

EBITDA

103.186 117.187 172.339 17.188 72.667
EBITDAL     142.357 -13.981 38.510

Aangepaste EBITDA

104.292 118.999 174.148 17.492 72.262
Aangepaste EBITDAL     144.166 -13.677 38.105

Bruto-resultaat

113.395 130.229 157.596 -43.357 6.370

Bedrijfsresultaat

72.915 79.130 101.037 -65.663 -6.545

Financieel resultaat

-8.213 -12.371 -23.726 -26.052 -28.362

Resultaat voor belastingen

64.702 66.759 77.311 -91.715 -34.907

Resultaat

49.067 47.409 54.372 -69.111 -25.506

Aangepast resultaat

44.745 47.522 56.003 -68.678 -24.926

Jaarlijkse groeipercentages(1)

2017 2018 2019 2020 2021

Opbrengsten

9,4% 33,9% 15,9% -68,0% 51,1%

EBITDA

12,6% 13,6% 47,1% -90,0% 322,8%
EBITDAL       -109,8% 375,4%

Aangepaste EBITDA

10,3% 14,1% 46,3% -90,0% 313,1%
Aangepaste EBITDAL 10,3% 14,1% 23,4% -109,5% 378,6%

Bruto-resultaat

13,2% 14,8% 21,0% -127,5% 114,7%

Bedrijfsresultaat

15,4% 8,5% 27,7% -165,0% 90,0%

Resultaat

3,0% -3,4% 14,7% -227,1% 63,1%

Aangepast resultaat

10,7% 6,2% 17,8% -222,6% 63,7%

Geconsolideerde balans (in '000 €)(1)

2017 2018 2019 2020 2021

Vaste Activa

514.518 558.150 1.149.043 1.097.121 1.079.631

Vlottende Activa

206.437 122.704 134.779 71.059 115.447

TOTAAL ACTIVA

720.955 680.854 1.283.822 1.168.180 1.195.078

Eigen vermogen

176.394 177.617 211.253 126.496 120.649

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

35.849 35.640 23.728 16.126 15.590

Langlopende financieringsverplichtingen

342.106 272.677 479.513 469.882 478.494
Langlopende leaseverplichtingen     383.052 358.317 354.271

Kortlopende financieringsverplichtingen

39.873 69.790 10.099 76.599 71.557
Kortlopende leaseverplichtingen     33.091 35.295 36.296

Handels- en overige schulden

116.466 117.516 139.848 84.778 116.967

Overige

10.267 7.614 3.238 687 1.254

TOTAAL PASSIVA

720.955 680.854 1.283.822 1.168.180 1.195.078

(1) Sinds 1 januari 2019 wordt IFRS 16: leaseovereenkomsten toegepast.
(2) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld.
(3) Aantal bioscopen op datum van publicatie.
(4) Exclusief Cinema City Poznan (Polen).


 

GEGEVENS PER AANDEEL(1) (5) 2017 2018 2019 2020 2021
Opbrengsten 13,05 17,67 20,52 6,56 9,90
EBITDA 3,79 4,35 6,41 0,64 2,70
EBITDAL     5,30 -0,52 1,43
Aangepaste EBITDA 3,83 4,42 6,48 0,65 2,69
Aangepaste EBITDAL     5,36 -0,51 1,42
Resultaat 1,80 1,76 2,02 -2,56 -0,94
Aangepast resultaat 1,64 1,76 2,08 -2,55 -0,92
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 6,48 6,59 7,85 4,71 4,49
Bruto-dividend(6) 0,90 0,92      
Pay-out ratio 50% 52%      

RENTABILITEITSRATIO’S

2017 2018 2019 2020 2021

EBITDA / Opbrengsten

29,0% 24,6% 31,3% 9,8% 27,3%
EBITDAL/Opbrengsten     25,8% -7,9% 14,5%
Aangepaste EBITDA / Opbrengsten 29,3% 25,0% 31,6% 9,9% 27,1%
Aangepaste EBITDAL / Opbrengsten     26,1% -7,8% 14,3%

Bruto-resultaat / Opbrengsten

31,9% 27,4% 28,6% -24,6% 2,4%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

20,5% 16,6% 18,3% -37,2% -2,5%

Resultaat / Opbrengsten

13,8% 10,0% 9,9% -39,2% -9,6%

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2017 2018 2019 2020 2021

Netto financiële schuld

224.310 276.818 833.093 906.892 865.032

Netto financiële schuld / EBITDA

2,17 2,36 4,83 52,76 11,90
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDA 2,15 2,33 4,78 51,85 11,97

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

1,27 1,56 3,94 7,17 7,17

Eigen Vermogen / Balanstotaal

24,5% 26,1% 16,5% 10,8% 10,1%

Current Ratio

1,30 0,67 0,75% 0,37 0,52

ROCE

17,3% 16,3% 12,9% -6,1% -0,6%
RATIO'S FINANCIËLE STRUCTUUR EXCL. LEASEVERPLICHTINGEN 2017 2018 2019 2020 2021
Netto financiële schuld     416.950 513.281 474.465
Netto financiële schuld / EBITDAL     2,93 -36,71 12,32
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDAL     2,89 -37,53 12,45
Netto financiële schuld / Eigen vermogen     1,97 4,06 3,93
Eigen vermogen / Balanstotaal     24,3% 16,3% 15,0%
Current ratio     0,92 0,46 0,63
ROCE excl. IFRS 16     16,2% -10,1% -1,9%

(5) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode.
(6) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00