Kerncijfers en ratio's

Verklarende woordenlijst en APM’s

Aantal bioscopen(1)(2)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

andere (Zwitserland & polen)

Totaal

2019

11

13

46

8

18 10 3

2

111

Bezoekers
(mio) (3)

België

Frankrijk

Canada

Spanje

Nederland US Luxemburg

Zwitserland

Totaal

2018 8,0 6,6 11,6 4,3 4,1 - 0,9 0,1 35,6
2019 8,1 7,4 11,7 6,2 4,5 1,4 1,0 0,1 40,3

2019 t.o.v. 2018

1,6%

12,5%

0,3%

43,6%

11,1% - 6,4%

3,8%

13,3%

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in ’000 €)

2015 2016 2017 2018 2019

Opbrengsten

301.571 324.938 355.427 475.880 551.482

EBITDA

88.739 91.650 103.186 117.187 172.339

Aangepaste EBITDA

90.958 94.574 104.292 118.999 174.148
Aangepaste EBITDA excl. IFRS 16(4) 90.958 94.574 104.292 118.999 146.843

Brutowinst

99.578 100.209 113.395 130.229 157.596

Bedrijfsresultaat

65.245 63.207 72.915 79.130 101.037

Financieel resultaat

-7.754 -7.619 -8.213 -12.371 -23.726

Winst voor belastingen

57.491 55.588 64.702 66.759 77.311

Winst

32.255 47.646 49.067 47.409 54.372

Aangepaste winst

43.207 40.413 44.745 47.522 56.003

Jaarlijkse groeipercentages

2015 2016 2017 2018 2019

Opbrengsten

14,8 % 7,7 % 9,4% 33,9% 15,9%

EBITDA

24,5 % 3,3 % 12,6% 13,6% 23,8%

Aangepaste EBITDA

22,5 % 4,0 % 10,3% 14,1% 23,4%
Aangepaste EBITDA excl. IFRS 16(4) 22,5% 4,0% 10,3% 14,1% 23,4%

Brutowinst

21,7 % 0,6 % 13,2% 14,8% 21,0%

Bedrijfsresultaat

28,8 % -3,1 % 15,4% 8,5% 27,7%

Winst

- 8,3 % 47,7 % 3,0% -3,4% 14,7%

Aangepaste winst

21,4 % -6,5 % 10,7% 6,2% 17,8%

Geconsolideerde balans (in '000 €)

2015 2016 2017 2018 2019

Vaste Activa

392.075 424.122 514.518 558.150 1.149.043

Vlottende Activa

98.624 79.324 206.437 122.704 134.779

TOTAAL ACTIVA

490.699 503.446 720.955 680.854 1.283.822

Eigen vermogen

123.033 149.898 176.394 177.617 211.253

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

27.029 25.531 35.849 35.640 23.728

Langlopende financieringsverplichtingen

214.000 207.278 342.106 272.677 479.513
Langlopende leaseverplichtingen         383.052

Kortlopende financieringsverplichtingen

8.714 6.996 39.873 69.790 10.099
Kortlopende leaseverplichtingen         33.091

Handels- en overige schulden

97.090 100.160 116.466 117.516 139.848

Overige

20.833 13.582 10.267 7.614 3.238

TOTAAL PASSIVA

490.699 503.446 720.955 680.854 1.283.822

(1) Inclusief Cinema City Poznan (Polen), uitgebaat door Cineworld.
(2) Aantal bioscopen op datum van publicatie.
(3) Exclusief Cinema City Poznan (Polen).

(4) Bedragen en ratio's zijn exclusief de impact van de nieuwe standaard IFRS 16:leaseovereenkomsten.

 

GEGEVENS PER AANDEEL (5) 2015 2016 2017 2018 2019
Opbrengsten 11,26 11,94 13,05 17,67 20,52
EBITDA 3,31 3,37 3,79 4,35 6,41
Aangepaste EBITDA 3,40 3,48 3,83 4,42 6,48
Aangepaste EBITDA excl. IFRS 16(4) 3,40 3,48 3,83 4,42 5,46
Winst 1,20 1,75 1,80 1,76 2,02
Aangepaste Winst 1,61 1,48 1,64 1,76 2,08
Eigen Vermogen, aandeel van de Groep 4,59 5,51 6,48 6,59 7,85
Bruto-dividend(6) 0,79 0,87 0,90 0,92  
Pay-out ratio 50 % 50 % 50 % 52 %  

RENTABILITEITSRATIO’S

2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA / Opbrengsten

29,4 % 28,2 % 29,0% 24,6% 31,3%
Aangepaste EBITDA / Opbrengsten 30,2 % 29,1 % 29,3% 25,0% 31,6%
Aangepaste EBITDA excl. IFRS 16 / Opbrengsten 30,2% 29,1% 29,3% 25,0% 26,6%

Brutowinst / Opbrengsten

33,0 % 30,8 % 31,9% 27,4% 28,6%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

21,6 % 19,5 % 20,5% 16,6% 18,3%

Winst / Opbrengsten

10,7 % 14,7 % 13,8% 10,0% 9,9%

 

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2015 2016 2017 2018 2019

Netto financiële schuld

162.008 169.751 224.310 276.818 833.093

Netto financiële schuld / EBITDA

1,83 1,85 2,17 2,36 4,83
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDA 1,78 1,79 2,15 2,33 4,78

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

1,32 1,13 1,27 1,56 3,94

Eigen Vermogen / Balanstotaal

25,1 % 29,8 % 24,5% 26,1% 16,5%

Current Ratio

0,85 0,71 1,30 0,67 0,75%

ROCE

21,5 % 17,9 % 17,3% 16,3% 12,9%
RATIO'S FINANCIËLE STRUCTUUR EXCL. IFRS 16 2015 2016 2017 2018 2019
Netto financiële schuld 162.008 169.751 224.310 276.818 416.950
Netto financiële schuld / EBITDA 1,83 1,85 2,17 2,36 2,87
Netto financiële schuld / Aangepaste EBITDA 1,78 1,79 2,15 2,33 2,84
Netto financiële schuld / Eigen vermogen 1,32 1,13 1,27 1,56 1,97
Eigen vermogen / Balanstotaal excl. leaseverplichtingen 25,1% 29,8% 24,5% 26,1% 24,3%
Current ratio 0,85 0,71 1,30 0,67 0,92
ROCE 21,5% 17,9% 17,3% 16,3% 16,7%

(5) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode.
(6) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00