Working @ Kinepolis

Ruim 4 000 medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. Het talent en de inzet van die medewerkers is de sleutel tot het succes van Kinepolis. Kinepolis wil een zelflerende organisatie zijn, wat betekent dat mensen verantwoordelijkheid dragen voor afdelingsdoelstellingen en -budgetten en daarbij de ruimte krijgen om initiatief te nemen en te leren van elkaar. Kinepolis’ ambitie als werkgever bestaat erin het beste uit elk van haar medewerkers te halen onder het motto ‘Plus est en Nous’.

K-waarden

‘Client Focus’, ‘Teamwork’, ‘Operational Excellence’, ‘Flexibility’ en ‘Hands-on’ zijn de gedragswaarden die elke Kinepolis-medewerker hoog in het vaandel draagt. De klant centraal zetten, constructief samenwerken met een gemeenschappelijk doel voor ogen, je job op een correcte en efficiënte manier uitvoeren, flexibel omgaan met veranderingen en zin voor initiatief en ondernemerschap: iedereen wordt geacht individueel en als team invulling te geven aan elk van deze aspecten.

Talent factory

Onder de noemer 'Talent Factory' biedt Kinepolis een kader om interne talenten in kaart te brengen met het oog op ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in het aantrekken van externe talenten, die de groeiende organisatie mee kunnen vormgeven en verder professionaliseren.

Ook opleiding – voor elke medewerker – is een belangrijk aspect van de ‘Human Capital’-filosofie. ‘Kinepolis Academy’ helpt medewerkers hun persoonlijke vaardigheden aan te scherpen, onder meer door middel van e-learning. Daarnaast zijn er voor managers ook persoonlijke coachingtrajecten onder de noemer ‘Kinepolis University’.

Plus est en nous
Ons motto

Innovation lab

De wereld verandert continue en zo ook het gedrag van Kinepolis’ huidige en potentiële bezoekers, de relevante markt en de mogelijkheden die ter beschikking zijn om daarop in te spelen. Het Kinepolis Innovation Lab is ontstaan uit de overtuiging dat nieuwe, verrassende ideeën de zuurstof zijn die een bedrijf nodig heeft om succesvol te blijven én het besef dat Kinepolis bijna 4000 mensen in huis heeft die mogelijk een goed idee hebben.

Door de introductie van een Innovation Lab wordt iedereen bij Kinepolis – van student tot manager – gestimuleerd om out-of-the-box te denken en te durven ‘ondernemen’. Zo wil Kinepolis, naast een zelflerende ook een ‘zelfinnoverende’ organisatie zijn. Elk kwartaal worden de beste ideeën geselecteerd en teams samengesteld om deze verder uit te werken en te implementeren. Het Innovation Lab zorgt er op die manier ook voor dat medewerkers meer gaan samenwerken, over afdelingen heen. Jaarlijks wordt een ‘Innovation Award’ uitgereikt aan het beste idee uit het Kinepolis Innovation Lab. Medewerkers waarvan het idee werd geselecteerd – ongeacht de verdere succesvolle uitwerking – worden eveneens beloond met een ‘ondernemersbonus’.

Ook zin om het sterrenteam van Kinepolis te vervoegen?

 

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00