Vervreemding eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt Kinepolis bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Aandelenoptieplan 2016, zij sinds 1 januari 2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan het betrokken personeel.

Gelieve hierbij een overzicht te vinden van de transacties sinds 1 januari 2020.

Vervreemding van eigen aandelen 30 12 21 - 06 01 22

Kinepolis Group: Vervreemding van eigen aandelen

Vervreemding van eigen aandelen

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00