Vervreemding eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29/04/2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020. In uitvoering van dit Artikel, maakt Kinepolis bekend dat ingevolge uitoefeningen van aandelenopties in het kader van het Aandelenoptieplan 2016, zij sinds 01/01/2020 aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan betrokken personen.

Overzicht van de transacties sinds 1 januari 2020:

Vervreemding eigen aandelen 14 04 2022 - 20 04 2022

Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Vervreemding van eigen aandelen 17 03 22 - 21 03 22

Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Vervreemding van eigen aandelen 23 02 22

Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Vervreemding van eigen aandelen 01 02 22 - 04 02 22

Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Vervreemding van eigen aandelen 21 01 22 - 31 01 22

Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00