Kernactiviteiten

De organisatie van Kinepolis Group is afgestemd op haar geografische markten en kenmerkt zich door een vlakke structuur met korte beslissingslijnen. De organisatie omvat zeven kernactiviteiten: Box Office, In-Theatre Sales, Business-to-Business, schermreclame (Brightfish), filmdistributie (KFD), Real Estate en Digital Cinema Services.

Box Office

De Box Office-activiteit omvat de verkoop van bioscooptickets. De evolutie van deze verkoop wordt sterk beïnvloed door een aantal externe factoren, zoals het filmaanbod, de weersomstandigheden en vakantieperiodes. Door het voortdurend optimaliseren van zaalcapaciteit en -bezetting door middel van een gevarieerd film- en cultuuraanbod, bereikt Kinepolis een breed scala aan film- en cultuurliefhebbers. Met haar actieve programmatie-benadering streeft Kinepolis ernaar om op elk moment een aanbod te hebben voor diverse doelgroepen. Het klassieke filmaanbod wordt daarbij permanent aangevuld met evenementiële formules en alternatieve voorstellingen zoals concerten, kunst, opera en ballet.

Business to Business

De business-to-business (B2B) activiteit bouwt op een bevoorrechte relatie met het bedrijfsleven en een innovatief aanbod. Sinds de digitalisering en door hun geavanceerde, flexibele infrastructuur, profileren Kinepolis-bioscopen zich als ideale B2B-locaties voor congressen, avant-premières en bedrijfsevenementen. Kinepolis’ B2B-teams zetten acties op in samenwerking met bedrijven en stimuleren de verkoop van evenementen en bioscoopcheques. De bioscoop is ook een ideale locatie voor de visibiliteit van bedrijven door middel van gerichte publicitaire acties. Zowel schermreclame, sampling, product placement, reclamepanelen en de digitale schermen in de foyers spelen daarbij een rol.

In-theatre sales

In-theatre sales (ITS) omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verkoop van dranken en snacks in de bioscoopcomplexen. De voorbije jaren heeft deze activiteit aan belang gewonnen door innovaties op het vlak van infrastructuur en aanbod. Vandaag beschikken nagenoeg alle Kinepolisbioscopen over een selfserviceshop, die bepalend is voor het toenemend succes van ITS. Per land of regio wordt het aanbod van deze shop aangevuld met specifieke, lokale initiatieven.

In lijn met het uitgebreide filmaanbod, wordt een gevarieerd assortiment voeding en drank aangeboden dat tegemoet komt aan de voorkeuren van diverse doelgroepen. 

Filmdistributie

Kinepolis Film Distribution (KFD) legt zich specifiek toe op de distributie van nationale en internationale films in België en Luxemburg. Als specialist op het vlak van Vlaamse film heeft KFD een vaste stek veroverd in het Belgische filmlandschap. Via KFD stimuleert Kinepolis als mediabedrijf ook de productie en promotie van de Vlaamse film.

KFD werkt ook nauw samen met andere partners, waaronder de Nederlandse filmdistributeur Dutch FilmWorks (DFW). DFW is de grootste onafhankelijke filmdistributeur in Nederland. In het kader van deze samenwerking brengt KFD films van de DFW-catalogus uit in België en Luxemburg.

Schermreclame

De overname van de reclameregie Brightfish eind 2011 betekende voor Kinepolis de start van een nieuwe kernactiviteit in België. Door de overname bezorgde Kinepolis de bioscoopsector opnieuw een stabiele partner voor schermreclame. Brightfish biedt een brede waaier van mediakanalen in en rond de bioscoop aan, voor iedereen die gericht wil communiceren met de bioscoopbezoeker.

Kinepolis onderscheidt zich van veel andere bioscoopuitbaters door haar unieke vastgoedpositie.

Real Estate

Real Estate is een aparte activiteit binnen Kinepolis die het beheer, de valorisatie en de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van de Groep coördineert. Kinepolis onderscheidt zich van veel andere bioscoopuitbaters door haar unieke vastgoedpositie. De Groep heeft immers het overgrote deel van haar vastgoed in eigen handen en verhuurt ook heel wat ruimte aan derden. De klantenstroom van deze handelszaken wordt meestal gegenereerd door de aanwezigheid van de bioscoop.

Digital Cinema Services

Digital Cinema Services (DCS) omvat alle technische expertise die Kinepolis in huis heeft op het vlak van digitale projectie en geluid. Deze expertise wordt in de eerste plaats intern aangewend, maar Kinepolis DCS levert ook aan derden technologische diensten.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00