Dividend

  2012 2013 2014 2015 2016
Bruto Dividend(1) 0,47 0,64 0,65 0,79 0,87
Pay-out ratio 35% 45% 50% 50% 50%
Uitzonderlijk Dividend - - 0,20 - -

(1) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen. Voor de periodes 2012 en 2013 gedeeld door 5 rekening houdend met de aandelensplitsing in 5 vanaf 1 juli 2014 omwille van vergelijkbaarheid.

Dividend over het boekjaar 2016

Dividenduitkering

Dividend over het jaar 2015

Kinepolis Group : Dividenduitkering

Dividend over het boekjaar 2014

Kinepolis Group : Dividenduitkering

Dividend over het boekjaar 2013

Kinepolis Group: Splitsing aandelen en dividendbericht

Dividend over het boekjaar 2012

Kinepolis Group: Dividenduitkering

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00