Dividend

  2013 2014 2015 2016 2017
Bruto Dividend(1) 0,64 0,65 0,79 0,87 0,91
Pay-out ratio 45% 50% 50% 50% 50%
Uitzonderlijk Dividend - 0,20 - - -

(1) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen. Voor het jaar 2013 gedeeld door 5 rekening houdend met de aandelensplitsing in 5 vanaf 1 juli 2014 omwille van vergelijkbaarheid.

Dividend over het boekjaar 2017

Dividenduitkering

Dividend over het boekjaar 2016

Dividenduitkering

Dividend over het jaar 2015

Kinepolis Group : Dividenduitkering

Dividend over het boekjaar 2014

Kinepolis Group : Dividenduitkering

Dividend over het boekjaar 2013

Kinepolis Group: Splitsing aandelen en dividendbericht

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00