Corporate governance

Kinepolis draagt de principes van deugdelijk bestuur (corporate governance) hoog in het vaandel en stelt alles in het werk om de verhoudingen binnen de vennootschap zo efficiënt mogelijk te organiseren. In het bijzonder gaat het om de structuren en kanalen via dewelke de leiding, de controle daarop en de bescherming van de belanghebbenden verzekerd worden.

Kinepolis streeft ernaar om de principes van de Belgische Corporate Governance Code maximaal toe te passen, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de vennootschap.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00