Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kinepolis background image
Aandeelhoud​ers Aantal aandelen (stemrechten) %
Kinohold BIS 12.700.050 46,41
Dhr. Joost Bert 554.540 2,03
Kinepolis Group n.v. 132.346 0,48
Free Float, waarvan: 13.978.261 51,08
- Axa SA 1.523.555 5,57
- BNP Paribas Investment Partners NV 1.365.695 4,99
- BlackRock Inc. 1.115.517 4,08
- Ameriprise Financial Inc 835.747 3,05
     
Totaal 27.365.197 100%

Laatste melding conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen d.d. 22/08/2016

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014 en 24 augustus 2015, meldt Kinepolis Group NV per 22 augustus 2016 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 269.221 aandelen naar 132.346 aandelen. Deze daling is het resultaat van de levering van eigen aandelen (136.875) in het kader van het optieprogramma 2007-2016.

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en de actualisatie van 24 augustus 2015 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert dat per 22 augustus 2016 het aantal door hem gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 554.540 aandelen naar 501.462 aandelen als resultaat van een aandelenoverdracht aan Pentascoop NV, een door hem gecontroleerde onderneming.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012 en 24 augustus 2015, het aantal door haar per 22 augustus 2016 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt. Tevens meldt zij dat Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke niet langer bestuurder is van de STAK Kinohold en dus niet langer gezamenlijke controle uitoefent.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00