Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kinepolis background image
Aandeelhoud​ers Aantal aandelen (stemrechten) %
Kinohold BIS 12.600.0501 46,041
Dhr. Joost Bert 492.2181 2 1,801 2
Kinepolis Group n.v. 397.396 1,45
Free Float, waarvan: 13.875.533 50,71
- BNP Paribas Asset Management SA

1.366.585

4,99
Totaal 27.365.197 100%

1 Na de nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV.

2 Inclusief Pentascoop NV

Laatste transparantiekennisgeving

Laatste melding conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 22 augustus 2022

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 20 augustus 2021, meldt Kinepolis Group NV dat door de overdracht van 77.955 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties het aantal door haar per 22 augustus 2022 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ten opzichte van het vorig jaar gedaald is van 475.351 naar 397.396 aandelen.

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 20 augustus 2021, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert, dat het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus dhr. Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden. Voormeld aantal houdt reeds rekening met een nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV.

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 20 augustus 2021, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt Kinohold Bis SA dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV door de overdracht van 100.000 aandelen gedaald is van 12.700.050 naar 12.600.050 . Voormeld aantal houdt reeds rekening met een nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00