Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kinepolis background image
Aandeelhoud​ers Aantal aandelen (stemrechten) %
Kinohold BIS 12.700.050 46,41
Dhr. Joost Bert 492.218 1,80
Kinepolis Group n.v. 480.851 1,76
Free Float, waarvan: 13.692.078 50,03
- Axa SA 1.376.397 5,03
- BNP PARIBAS Asset Management SA

1.366.585

4,99
- BlackRock Inc. 774.998 2,83
     
Totaal 27.365.197 100%

Laatste transparantiekennisgeving

Laatste melding conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 23 augustus 2019

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014, 25 augustus 2015, 22 augustus 2016, 21 augustus 2018 meldt Kinepolis Group NV per 23 augustus 2019 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus nog steeds 492.346 aandelen bedraagt.

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008, de actualisaties van 24 augustus 2015, 22 augustus 2016 en per 21 augustus 2018, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert, dat het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV per 23 augustus 2019 ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012, 24 augustus 2015, 22 augustus 2016 en 21 augustus 2018,  het aantal door haar per 23 augustus 2019 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00