Obligaties

Private plaatsing van obligaties 2017

Kinepolis Group heeft met succes een private plaatsing van obligaties bij institutionele investeerders afgesloten ten bedrage van € 125 miljoen, waarvan € 60 miljoen werd geplaatst met een looptijd van 8 jaar en € 65 miljoen met een looptijd van 10 jaar. De marktvraag bedroeg ruimschoots meer dan de beoogde som van € 125 miljoen, wat nogmaals het vertrouwen van de markt in de strategie van Kinepolis illustreert.

Kinepolis Group realiseert een private plaatsing van obligaties voor een totaal bedrag van € 125 miljoen

Ruilbod obligaties 2015

Op 12 mei 2015 kondigde Kinepolis Group de lancering aan van een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod op alle uitstaande € 75.000.000 vastrentende obligaties met een bruto intrest van 4,75% en met vervaldag op 6 maart 2019. De Nederlandse versie van het prospectus en Memorie van Antwoord van de Raad van Bestuur kunnen worden gedownload onderaan deze pagina.  Het prospectus en de Memorie van Antwoord zullen eveneens gratis beschikbaar worden gemaakt aan de loketten van de agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC Bank, KBC Securities en CBC Banque alsook op hun websites: www.bnpparibasfortis.be, www.ing.be en www.kbc.be.  Beleggers worden uitgenodigd om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen. 

Kinepolis Group NV lanceert een openbaar ruilbod met betrekking tot haar obligaties met vervaldag op 6 maart 2019 Kinepolis Group : Resultaat van het openbaar ruilbod op de obligaties met vervaldag op 6 maart 2019

Private plaatsing van obligaties 2015

Kinepolis Group heeft met succes een private plaatsing van obligaties bij institutionele investeerders afgesloten ten bedrage van 96 miljoen euro. 61,4 miljoen euro werd geplaatst met een looptijd van 7 jaar, 34,6 miljoen euro met een looptijd van 10 jaar.

Kinepolis Group realiseert een private plaatsing van obligaties voor een totaal bedrag van 96 miljoen euro

Obligaties 2012

Op 20 februari 2012 kondigde Kinepolis Group de uitgifte aan van een openbaar aanbod in België van obligaties met een looptijd van 7 jaar voor een minimumbedrag van EUR 50 miljoen.

Het Prospectus (Franstalige en Nederlandstalige versie) kan worden gedownload hieronder of geraadpleegd op de website van de Beheerders (www.bnpparibasfortis.be, www.ing.be en www.kbc.be), in de plaatselijke kantoren van de Beheerders en op verzoek via telefonisch bankieren (BNP Paribas Fortis: +32 (0)2 433 40 31, ING Belgium: +32 (0)2 464 61 01 en KBC: +32 (0)78 15 21 53).

De inschrijvingsperiode werd wegens groot succes vervroegd afgesloten op 22 februari 2012 (17.30 u) in overleg tussen de Emittent en de Joint Lead Managers BNP Paribas Fortis, KBC Bank en ING België.

Kinepolis Group: Obligatieuitgifte Kinepolis succesvol

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00