Statuten

Statuten wijzigingen

10 mei 2023

De statuten werden laatst aangepast door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 mei 2023 naar aanleiding van de goedkeuring van volgende agendapunten:

 • Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van nieuwe aandelenopties en inlassing van een bijkomend artikel in de Overgangsbepalingen

 • Machtiging aan de raad van bestuur om 397.396 aandelen die ingekocht werden onder machtigingen verleend door buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 met het oog op de indekking van het Aandelenoptieplan 2016 en onder eerdere machtigingen ook te kunnen aanwenden tot indekking van uit te schrijven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen en overeenstemmende aanpassing van het betreffende artikel van de Overgangsbepalingen.

 • Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen en inlassing van een bijkomend artikel in de Overgangsbepalingen.

 

12 mei 2021

De statuten werden laatst aangepast door de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 mei 2021 naar aanleiding van de goedkeuring van volgende agendapunten:

 • Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal en inlassing in de statuten van overgangsbepaling n°2
 • Invoeging van een nieuw artikel 34 inzake de stemming op afstand vóór de algemene vergadering
 • Wijziging van nieuw artikel 36 inzake de wijze van beraadslaging van de algmene vergadering

 

13 mei 2020

De statuten werden laatst aangepast door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020 naar aanleiding van de goedkeuring van volgende agendapunten:

 • Aanpassing van artikel 22: vertegenwoordiging van de vennootschap;
 • Invoeging van een nieuw artikel inzake de deelneming aan de algemene vergadering en stemming op afstand langs elektronische weg;
 • Schrappen van de vervallen machtigingen tot verwerving van eigen aandelen;
 • Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

11 mei 2016

De statuten werden aangepast door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 naar aanleiding van de goedkeuring van volgende agendapunten: 

 1. Wijziging van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 19 oktober 2012 evenals van eerdere machtigingen;

 2. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van opties uitgegeven onder het 2016 Aandelenoptieplan;

 3. Herschrijven van de Overgangsbepalingen ter vervanging van de huidige Overgangsbepalingen.

18 december 2014

De statuten werden aangepast door de Raad van Bestuur van 18 december 2014 naar aanleiding van de goedkeuring van de vernietiging van eigen aandelen.  In uitvoering van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group van 19 oktober 2012 besloot de Raad van Bestuur van Kinepolis Group NV op 18 december 2014 om 548.073 eigen aandelen te vernietigen waardoor het totale aantal uitstaande aandelen sinds dan 27.365.197 bedraagt.

16 mei 2014

De statuten werden aangepast door de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2014 naar aanleiding van de goedkeuring van volgende agendapunten: wijziging datum jaarvergadering naar de tweede woensdag van de maand mei om 10u, splitsing van elk aandeel in vijf nieuwe aandelen van de vennootschap waardoor het maatschappelijk kapitaal met ingang van 1 juli 2014 zal worden vertegenwoordigd door 27.913.270 aandelen zonder nominale waarde en schrapping van overgangsbepaling 1 van de statuten.

18 december 2013

De statuten werden aangepast door de Raad van Bestuur van 18 december 2013 naar aanleiding van de goedkeuring van de vernieting van eigen aandelen. In uitvoering van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group van 19 oktober 2012 besloot de Raad van Bestuur van Kinepolis Group NV op 18 december 2013 om 273.854 eigen aandelen te vernietigen waardoor het totale aantal uitstaande aandelen sinds dan 5.582.654 bedraagt. 

19 oktober 2012

De Buitengewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group van 19 oktober 2012 keurde een nieuwe machtiging goed voor de Raad van Bestuur tot inkoop van maximaal 1.171.301 eigen aandelen met het oog op vernietiging.

20 mei 2011

In uitvoering van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011 besloot de Raad van Bestuur van Kinepolis Group NV op 7 september 2012 om 724.847 eigen aandelen te vernietigen waardoor het totale aantal uitstaande aandelen sinds dan 5.856.508 bedraagt.

In uitvoering van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011 besloot de Raad van Bestuur van 14 december 2011 om over te gaan tot een vernietiging van 349.423 eigen aandelen. Het totaal aantal uitstaande aandelen bedraagt sinds dan 6.581.355 aandelen.

De Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011 heeft het voorstel tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag gelijk aan 30.010.268,74 euro en bijgevolg de betaling van een bedrag aan haar aandeelhouders ten belope van 4,33 euro per aandeel goedgekeurd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt sinds dan 18.952.288,41 euro.

12 februari 2008

De Buitengewone Algemene Vergadering van 12 februari 2008 hernieuwde de machtigingen van de Raad van Bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven conform artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen met als enig doel om de opties uitgeschreven in overeenkomst met het optieplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 5 november 2007, in te dekken.
 

18 mei 2007

De Buitengewone Algemene Vergadering van 18 mei 2007 hernieuwde de machtigingen van de Raad van Bestuur om het Kapitaal te verhogen tot een maximum van 48.883.132,15 euro.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00