Gedragscode voor commerciële partners

Kinepolis background image

Kinepolis hanteert een ethische code voor haar commerciële partners (zoals, maar niet beperkt tot leveranciers, huurders, dienstverleners), teneinde zich ervan te vergewissen dat de waarden van het bedrijf m.b.t. werkomstandigheden, gezondheid, veiligheid, milieu en ethiek ook door haar leveranciers worden gerespecteerd.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00