Duurzaamheid

Binnen een brede maatschappelijke context hecht Kinepolis het grootste belang aan de ecologische, culturele en sociale gevolgen van haar bedrijfsvoering. Kinepolis is zich bewust van haar maatschappelijke rol en mogelijke impact op alle belangengroepen. Het duurzaamheidsproject van Kinepolis draagt de naam ‘Green Star’.

Green Star, in al zijn facetten, wint voortdurend aan belang in de dagelijkse beslissingsprocessen en bedrijfsvoering

Ecologische voetafdruk

Zowel bij het ontwerp van nieuwe bioscopen als de renovatie van bestaande gebouwen, staan naast het comfort van bezoekers en medewerkers ook de groene parameters centraal. Kinepolis tracht haar ecologische voetafdruk maximaal te beperken in de keuze van energiebronnen en bouwtechnische materialen en door middel van het flexibel gebruik van ruimtes.

Een belangrijke stap in het duurzaamheidsbeleid was de digitalisering van de projectiesystemen. Deze technologische evolutie maakte de chemische productie van filmpellicule en het transport van volumineuze filmrollen overbodig. Sinds 2016 werden nagenoeg alle nieuw gebouwde bioscopen van Kinepolis uitgerust met 100% laserprojectie. Laserprojectoren staan garant voor een sublieme beeldkwaliteit maar laten ook toe tot 40% energie te besparen ten opzichte van projectoren met xenon-lampen. Door de afwezigheid van lampen is er bovendien minder koeling nodig en ook lampvervangingen zijn verleden tijd.

Ook het toenemend belang van online en mobiele ticketverkoop reduceert de ecologische impact van operationele activiteiten. Verder werden diverse energiebesparende maatregelen genomen zoals de installatie van LED-verlichting, zowel in de zalen als in de foyers, fotoluminescente rijnummering en performante verwarmingssystemen.

Het waterverbruik werd ingeperkt, onder meer door kranen met optische detectie, en bezoekers worden voortdurend gesensibiliseerd om de sortering van afval te respecteren

Bij nieuwbouwprojecten wordt maximaal rekening gehouden met de ecologische, sociale en omgevingsaspecten.
Dordrecht

GPR-certificering voor Kinepolis Dordrecht

Kinepolis streeft in Nederland de GPRcertificering na voor al haar nieuw gebouwde bioscopen. GPR geeft inzicht in de duurzaamheid van vastgoed en doet dit aan de hand van 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema wordt een waardering toegekend op een schaal van 1 tot 10 en ook de CO₂-emissie wordt gemeten. Kinepolis Dordrecht legde op alle vlakken een uitstekend rapport voor en heeft de GPR-certificering reeds gekregen.

Breda

Innovatieve LED-parkingverlichting in Breda

De parking van Kinepolis Breda wordt volledig verlicht met innovatieve LED-verlichting, die nog 40% meer energie bespaart dan gewone LED’s. Bovendien heeft de verlichting een cradle-to-cradle certificaat. Een unicum, want de BB LEDlightpipe is wereldwijd het eerste product in LED-verlichting dat dit certificaat in de wacht sleepte. Deze verlichting wordt momenteel ook geëvalueerd voor de parking van Kinepolis Antwerpen.

Energy

Toepassen van geavanceerde energiebesparingstechnieken

In Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht, werd ‘Ipee’-technologie geïnstalleerd in de toilettten. Het betreft slimme sensoren in de toiletten die de spoeling aanpassen per toiletbezoek voor een optimale hygiëne, zonder verspilling van water. Verder werd in Kinepolis Dordrecht de luchtbehandelingsinstallatie voorzien van het innovatieve BaOPT-systeem. Dit is een revolutionaire regeltechniek die een veel natuurlijker en aangenamer binnenklimaat bewerkstelligt en daarbij ook nog significant minder energie verbruikt.

Employees Kinepolis

Welzijn van de medewerkers

Green Star gaat ook over het welzijn van medewerkers. Kinepolis streeft ernaar persoonlijke talenten en teams verder te ontwikkelen en meet elk jaar de personeelstevredenheid (de ‘People Satisfaction Index’ of kortweg PSI). Kinepolis stimuleert lerende netwerken en zodoende ook een werkomgeving waarbij feedback en ondernemerschap centraal staan.

Socio-culturele verantwoordelijkheid

Kinepolis is zich tevens bewust van haar socioculturele verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de programmatie als de infrastructuur van haar bioscopen. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en voorstellingen die tegemoet komen aan de wensen van culturele minderheden zijn voorbeelden van de manier waarop Kinepolis wil werken aan een betere integratie van minderheidsgroepen. Kinepolis steunt ook diverse goede doelen via sponsoring, mecenaat, de organisatie of ondersteuning van benefietacties of het stimuleren van sociale tewerkstelling.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00