Duurzaamheid

Kinepolis hecht sinds jaren het grootste belang aan de ecologische, culturele en sociale gevolgen van haar bedrijfsvoering. De principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werden vertaald in een duurzaamheidsbeleid dat een belangrijke leidraad is in de dagelijkse beslissingsprocessen en werking van de onderneming.

Green Star

Zowel bij het ontwerp van nieuwe bioscopen als de renovatie van bestaande gebouwen, staan naast het comfort van bezoekers en medewerkers ook de groene parameters centraal. Kinepolis tracht haar ecologische voetafdruk maximaal te beperken in de keuze van energiebronnen en bouwtechnische materialen en door middel van het flexibel gebruik van ruimtes.

Een belangrijke stap in het duurzaamheidsbeleid was de digitalisering van de projectiesystemen. Deze technologische evolutie maakte de chemische productie van filmpellicule en het transport van volumineuze filmrollen overbodig. Ondertussen is de projectietechnologie weer een stap verder en kiest Kinepolis voluit voor laserprojectie. Laserprojectoren staan garant voor een sublieme beeldkwaliteit maar laten ook toe 30 tot 40% energie te besparen ten opzichte van projectoren met xenon-lampen. Door de afwezigheid van lampen is er bovendien minder koeling nodig en ook lampvervangingen zijn verleden tijd.

Ook het toenemend belang van online en mobiele ticketverkoop reduceert de ecologische impact van operationele activiteiten. Verder worden diverse energiebesparende maatregelen genomen zoals de installatie van gesloten popcornwarmers en vernieuwde sturingsystemen.

Het waterverbruik werd ingeperkt, onder meer door kranen met optische detectie, en bezoekers worden voortdurend gesensibiliseerd om de sortering van afval te respecteren.

Bij nieuwbouwprojecten wordt maximaal rekening gehouden met de ecologische, sociale en omgevingsaspecten.

GPR-certificering voor nieuwe bioscopen

Kinepolis streeft in Nederland de GPR-certificering na voor haar nieuwbouwprojecten. GPR geeft inzicht in de duurzaamheid van vastgoed en doet dit aan de hand van 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema wordt een waardering toegekend op een schaal van 1 tot 10 en ook de CO₂-emissie wordt gemeten. Kinepolis Dordrecht en Kinepolis 's-Hertogenbosch legden op alle vlakken een uitstekend rapport voor en hebben de GPR-certificering ontvangen. 

Breda

Innovatieve LED-parkingverlichting in Breda

De parking van Kinepolis Breda wordt volledig verlicht met innovatieve LED-verlichting, die nog 40% meer energie bespaart dan gewone LED’s. Bovendien heeft de verlichting een cradle-to-cradle certificaat. Een unicum, want de BB LED lightpipe is wereldwijd het eerste product in LED-verlichting dat dit certificaat in de wacht sleepte. 

Energy

Toepassen van geavanceerde energiebesparingstechnieken

De doorgedreven opvolging en sturing van technische installaties zorgt ervoor dat Kinepolis jaar na jaar haar energieverbruik weet te verminderen. Kinepolis meet en evalueert systematisch het energieverbruik van haar bioscopen en neemt waar mogelijk maatregelen om het verbruik verder terug te dringen. Zo werden innovatieve luchtbehandelingsinstallaties voorzien in Kinepolis Dordrecht en 's-Hertogenbosch en doet Kinepolis sinds begin 2017 in België en Nederland een beroep op de energiebesparende systemen van Optivolt.

Employees Kinepolis

Welzijn van de medewerkers

De 'Ultimate Movie Experience' begint en eindigt bij de mensen die hier elke dag invulling aan geven, voor of achter de schermen. Kinepolis streeft dan ook naar duurzame groei door het aantrekken, koesteren en ontwikkelen van talent. Door haar medewerkers de zelflerende en zelfinnoverende bedrijfscultuur eigen te maken en de juiste omstandigheden te creëren voor het ontplooien van talent wil Kinepolis het beste uit elk van haar medewerkers halen onder het motto 'Plus est en Nous'. 

Socio-culturele verantwoordelijkheid

Kinepolis is zich tevens bewust van haar socioculturele verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de programmatie als de infrastructuur van haar bioscopen. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en voorstellingen die tegemoet komen aan de wensen van culturele minderheden zijn voorbeelden van de manier waarop Kinepolis wil werken aan een betere integratie van minderheidsgroepen. Kinepolis steunt ook diverse goede doelen via sponsoring, mecenaat, de organisatie of ondersteuning van benefietacties of het stimuleren van sociale tewerkstelling.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00