Kapitaal

Kapitaal: € 18.952.288,41

Aantal stemrechtverlenende effecten: 27.365.197

Aantal stemrechten: 27.365.197

Statutaire kennisgevingsdrempels: 3%, 5% en vervolgens de veelvouden van 5%

Die het kapitaal vertegenwoordigen 27.365.197
Die het kapitaal niet vertegenwoordigen 0
Potentieel toekomstige aandelen van warranten voortvloeiend uit 0
Totaal 27.365.197

Het kapitaal bedraagt op 31/12/2019, €18.952.288,41 en wordt vertegenwoordigd door 27.365.197 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle dezelfde maatschappelijke rechten genieten.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00