Klokkenluiderspolicy

Kinepolis background image

Kinepolis' Klokkenluiderspolicy ondersteunt het engagement van het bedrijf om een ethische werkomgeving en een cultuur van vertrouwen en verantwoord ondernemen te creëren. Wanneer personen die professioneel verbonden zijn met Kinepolis zich ernstige zorgen maken over een onderwerp dat onder de Klokkenluiderspolicy valt, worden ze sterk aangemoedigd dit te melden. Ze kunnen hun bezorgdheid kenbaar maken via een specifiek platform. De Klokkenluiderspolicy is in lijn met de Europese klokkenluidersrichtlijn en de nationale regelgeving (zie policies in bijlage voor alle betrokken landen).

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00