Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kinepolis background image
Aandeelhoud​ersAantal aandelen%
Kinohold BIS12.600.0501 3  46,0413  
Dhr. Joost Bert 492.2181 21,801 2
Kinepolis Group n.v.

616.582                                           

2,25
Free Float13.656.34749,90
Totaal27.365.197100%

 

1 Na de nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in Private Stichting Kinohold door Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV.

2 Inclusief Pentascoop NV

3 Er werden ook 100.000 stemrechten verleend op datum van 6 juni 2022

Laatste transparantiekennisgeving

Laatste melding conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 24 augustus 2023

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 22 augustus 2022, meldt Kinepolis Group NV dat door de overdracht van 18 154 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties en de inkoop van 117 699 eigen aandelen het aantal door haar per 24 augustus 2023 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ten opzichte van het vorig jaar gestegen is van 397 396 aandelen naar 496 941.

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 22 augustus 2022, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert, dat het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492 218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden. Voormeld aantal boudt reeds rekening met een nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAR Kinohold door Pentascoop NV, Adorea NV en Movieking BV.

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 22 augustus 2022, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt Kinohold Bis SA dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kmepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus Kinehold bis SA nog steeds 12 600 050 aandelen in Kinepolis Group NV aanhoudt. Voormeld aantal houdt reeds rekening met een nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea NV en Movieking BV.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00