Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kinepolis background image
Aandeelhoud​ers Aantal aandelen (stemrechten) %
Kinohold BIS 12.600.050* 46,04*
Dhr. Joost Bert 492.218 1,80
Kinepolis Group n.v. 397.396 1,45
Free Float, waarvan: 13.875.533 50,71
- BNP Paribas Asset Management SA

1.366.585

4,99
Totaal 27.365.197 100%

* Na door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea NV en Movieking BV.

Laatste transparantiekennisgeving

Laatste melding conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 20 augustus 2021

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 25 augustus 2020 meldt Kinepolis Group NV dat, door de overdracht van 5.500 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties, het aantal door haar per 18 augustus 2021 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gedaald is van 480.851 aandelen naar 475.351.

Voor de goede orde, meldt Joost Bert dat, in overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 25 augustus 2020, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 25 augustus 2020, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00