Meldingen conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 22 augustus 2022

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 20 augustus 2021, meldt Kinepolis Group NV dat door de overdracht van 77.955 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties het aantal door haar per 22 augustus 2022 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ten opzichte van het vorig jaar gedaald is van 475.351 naar 397.396 aandelen.

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 20 augustus 2021, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert, dat het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus dhr. Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden. Voormeld aantal houdt reeds rekening met een nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV.

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 20 augustus 2021, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt Kinohold Bis SA dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV door de overdracht van 100.000 aandelen gedaald is van 12.700.050 naar 12.600.050 . Voormeld aantal houdt reeds rekening met een nog door te voeren hercertificatie van 80.001 aandelen in STAK Kinohold door Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV.

Meldingen de dato 20 augustus 2021

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 25 augustus 2020 meldt Kinepolis Group NV dat, door de overdracht van 5.500 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties, het aantal door haar per 18 augustus 2021 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gedaald is van 480.851 aandelen naar 475.351.

Voor de goede orde, meldt Joost Bert dat, in overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 25 augustus 2020, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 25 augustus 2020, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Meldingen de dato 25 augustus 2020

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 23 augustus 2019, meldt Kinepolis Group NV dat door de overdracht van 11.495 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties het aantal door haar per 25 augustus 2020 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ten opzichte van het vorig jaar gedaald is van 492.346 aandelen naar 480.851 aandelen.

Voor de goede orde, meldt Joost Bert dat, in overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 23 augustus 2019, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal aangehouden aandelen in Kinepolis Group NV per 25 augustus 2020 ongewijzigd bleef tegenover het vorige jaar en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 23 augustus 2019, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal door haar per 25 augustus 2020 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Meldingen de dato 23 augustus 2019

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014, 25 augustus 2015, 22 augustus 2016, 21 augustus 2018 meldt Kinepolis Group NV per 23 augustus 2019 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus nog steeds 492.346 aandelen bedraagt.

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008, de actualisaties van 24 augustus 2015, 22 augustus 2016 en per 21 augustus 2018, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert, dat het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV per 23 augustus 2019 ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012, 24 augustus 2015, 22 augustus 2016 en 21 augustus 2018,  het aantal door haar per 23 augustus 2019 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Meldingen dd 21 augustus 2018

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014, 25 augustus 2015 en 22 augustus 2016, meldt Kinepolis Group NV per 21 augustus 2018 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 132.346 aandelen naar 492.346 aandelen. Deze wijziging is het resultaat van de levering van eigen aandelen in het kader van het optieprogramma 2007-2016 en de inkoop van eigen aandelen onder het inkoopprogramma 2018.

 

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008, de actualisaties van 24 augustus 2015 en 22 augustus 2016 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert dat per 21 augustus 2018 het aantal door hem gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 501.462 aandelen naar 349.140 aandelen als resultaat van een aandelenoverdracht aan Pentascoop NV (een 100% door dhr. Joost Bert gecontroleerde onderneming), evenals van verkopen op en buiten beurs. Samen met Pentascoop NV houdt dhr. Joost Bert 492.218 aandelen van Kinepolis Group NV aan.

 

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012, 24 augustus 2015 en 22 augustus 2016, het aantal door haar per 21 augustus 2018 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00