Meldingen conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 23 augustus 2019

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014, 25 augustus 2015, 22 augustus 2016, 21 augustus 2018 meldt Kinepolis Group NV per 23 augustus 2019 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus nog steeds 492.346 aandelen bedraagt.

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008, de actualisaties van 24 augustus 2015, 22 augustus 2016 en per 21 augustus 2018, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert, dat het aantal gehouden aandelen in Kinepolis Group NV per 23 augustus 2019 ongewijzigd bleef tegenover het vorig jaar en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012, 24 augustus 2015, 22 augustus 2016 en 21 augustus 2018,  het aantal door haar per 23 augustus 2019 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Meldingen dd 21 augustus 2018

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014, 25 augustus 2015 en 22 augustus 2016, meldt Kinepolis Group NV per 21 augustus 2018 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 132.346 aandelen naar 492.346 aandelen. Deze wijziging is het resultaat van de levering van eigen aandelen in het kader van het optieprogramma 2007-2016 en de inkoop van eigen aandelen onder het inkoopprogramma 2018.

 

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008, de actualisaties van 24 augustus 2015 en 22 augustus 2016 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert dat per 21 augustus 2018 het aantal door hem gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 501.462 aandelen naar 349.140 aandelen als resultaat van een aandelenoverdracht aan Pentascoop NV (een 100% door dhr. Joost Bert gecontroleerde onderneming), evenals van verkopen op en buiten beurs. Samen met Pentascoop NV houdt dhr. Joost Bert 492.218 aandelen van Kinepolis Group NV aan.

 

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012, 24 augustus 2015 en 22 augustus 2016, het aantal door haar per 21 augustus 2018 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Meldingen d.d. 22/08/2016

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013, 25 augustus 2014 en 24 augustus 2015, meldt Kinepolis Group NV per 22 augustus 2016 dat het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 269.221 aandelen naar 132.346 aandelen. Deze daling is het resultaat van de levering van eigen aandelen (136.875) in het kader van het optieprogramma 2007-2016.

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en de actualisatie van 24 augustus 2015 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert dat per 22 augustus 2016 het aantal door hem gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 554.540 aandelen naar 501.462 aandelen als resultaat van een aandelenoverdracht aan Pentascoop NV, een door hem gecontroleerde onderneming.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 47 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011, 24 augustus 2012 en 24 augustus 2015, het aantal door haar per 22 augustus 2016 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt. Tevens meldt zij dat Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke niet langer bestuurder is van de STAK Kinohold en dus niet langer gezamenlijke controle uitoefent.

Meldingen d.d. 24/08/2015


In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012, 28 augustus 2013 en 25 augustus 2014 meldt Kinepolis Group NV dat per 24 augustus 2015 het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 1.495.515 aandelen naar 269.221 aandelen. Deze daling is het resultaat van de levering van 1.296.870 eigen aandelen in het kader van het lopende optieprogramma, de vernietiging van 548.073 eigen aandelen per 18 december 2014 en de inkoop van 618.649 eigen aandelen.

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, meldt dhr. Joost Bert dat per 24 augustus 2015 het aantal door hem gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 208.000 aandelen (41.600 vermenigvuldigd met 5 na de in juli 2014 doorgevoerde splitsing van de aandelen in 5) naar 554.540 aandelen als resultaat van de uitoefening van 346.540 opties per 9 april 2015.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 74 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011 en 24 augustus 2012, het aantal door haar per 24 augustus 2015 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Meldingen d.d. 25/08/2014

In overeenstemming met artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en de actualisaties dd. 29 augustus 2008, 26 augustus 2009, 28 augustus 2012 en 28 augustus 2013, meldt Kinepolis Group NV dat per 25 augustus 2014 het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV gewijzigd is van 468.264 naar 1.495.515 aandelen. Deze wijziging verklaart zich door enerzijds een daling in het aantal eigen aandelen (naar 299.103) en anderzijds door de per 1 juli 2014 doorgevoerde splitsing van de aandelen in 5 (van 299.103 naar 1.495.515).

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in verwijzing naar artikel art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007, naar de aanmelding, in overeenstemming met art. 74 § 6, van 19 februari 2008 en naar de actualisaties van 26 augustus 2009, 22 augustus 2011 en 24 augustus 2012, het aantal door haar gehouden aandelen in Kinepolis Group NV tot op heden ongewijzigd is gebleven doch, gelet op de aandelensplit die per 1 juli 2014 doorgevoerd werd, 12.700.050 bedraagt, zijnde (2.540.010 x 5).

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00