Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Algemeen

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

11 januari 2024, 18u00

Kinepolis Group nv meldt dat door het verwerven van eigen aandelen en rekening houdend met het behoud door Kinohold Bis SA van de stemrechten verbonden aan de door haar op 6 juni 2022 100 000 verkochte aandelen, de kennisgevingsplichtige personen gezamenlijk de drempel van 50% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV hebben overschreden op 11 augustus 2023.

De kennisgeving, op datum van 11 januari 2024, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon en personen handelend in onderling overleg

Kennisgevingsplichtige personen:

Kinepolis Group nv Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Kinohold Bis SA 45, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxemburg
Private Stichting Kinohold Wikingerhof 7, 8500 Kortrijk
Joost Bert  
Peter Bert  
Koenraad Bert  
Geert Bert  

Transactiedatum:                11 augustus 2023

Betrokken drempel:                50%

Noemer:                        27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige
kennisgeving
Na de transactie
  # stemrechten #stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los
van de effecten
Kinepolis Group nv 482 350 489 753 1,79%
Kinohold Bis SA 12 700 050 12 600 050 100 000 46,04% 0,37% 
Private Stichting Kinohold 0 0 0,00%
Joost Bert 492 218 492 218 1,80%
Peter Bert 0 0 0,00%
Koenraad Bert 0 0 0,00%
Geert Bert 0 0 0,00%
Subtotaal 13 674 618 13 582 021 100 000  49,63% 0,37% 


TOTAAL            # stemrechten % stemrechten
    13 682 021 50,00%

Bijkomende informatie:

Na de levering door Kinepolis Group NV van eigen aandelen aan optiehouders die in de voorbije jaren opties lichtten, rekening houdend met het behoud door Kinohold Bis SA van de stemrechten verbonden aan de op 6 juni 2022 100 000 verkochte aandelen en de verwerving van eigen aandelen in het kader van het aandeleninkoopprogramma bedroeg het totaal aantal stemrechten gehouden in Kinepolis Group NV door bovenvermelde personen op datum van 11 augustus 2023, 13 682 021 aandelen. Gezien op deze datum de 100 000 voormelde stemrechten abusievelijk niet in rekening waren gebracht bij Kinohold Bis SA, hebben bovenvermelde personen de nodige rechtzetting en transactiemelding op 11 januari 2024 uitgevoerd.

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht raadpleegbaar zijn op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18 952 288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27 365 197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27 365 197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com


Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00