Kinepolis Group : Resultaat van het openbaar ruilbod op de obligaties met vervaldag op 6 maart 2019

| Financieel
Gereglementeerde informatie (in de zin van het K.B. van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt)    Bekendmaking krachtens artikel 32 van het K.B. van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen   Op 12 mei 2015 bracht Kinepolis Group NV een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod uit in België (het "Ruilbod") op alle uitstaande €75.000.000 vastrentende obligaties met een bruto nominale interest van 4,75% per jaar (ISIN BE0002183490) en met vervaldag op 6 maart 2019 (de "Bestaande Obligaties"). Met dit vrijwillig ruilbod wenste Kinepolis Group NV de maturiteit van haar schulden te verlengen en in de tijd te spreiden.   Voorwaarden van het Ruilbod  De houders van Bestaande Obligaties konden hun Bestaande Obligaties inruilen tegen nieuwe obligaties met een nominale waarde van €1.000, een bruto nominale interest van 4,000% per jaar (ISIN BE0002228949) en een looptijd van 8 jaar, met vervaldag op 9 juni 2023 (de "Nieuwe Obligaties").   Het netto actuarieel rendement van de Nieuwe Obligaties, berekend vanuit economisch oogpunt, voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen verschuldigd door de beleggers op 12 mei 2015, inclusief de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 1,655% per jaar (berekend op basis van de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 110,000% op 12 mei 2015 en in de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties tot op hun vervaldag worden aangehouden).   Resultaat van het Ruilbod  Op het moment van de afsluiting van de aanvaardingsperiode op 1 juni 2015 (16:00 CET), waren 15.878 Bestaande Obligaties ingebracht in het ruilbod met een totale nominale waarde van €15.878.000. Het ruilbod zal niet worden heropend. De Bestaande Obligaties die zijn omgeruild in het kader van het ruilbod zullen worden geannuleerd door Kinepolis Group NV.   Bijgevolg zullen 59.122 Bestaande Obligaties in omloop blijven. Bestaande Obligaties die niet werden ingebracht in het kader van het ruilbod zullen genoteerd blijven op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels tot hun uiteindelijke vervaldag.    Verrekening  De 15.878 Nieuwe Obligaties, met een totale nominale waarde van €15.878.000, zullen worden uitgegeven op 9 juni 2015. De Nieuwe Obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.    De sinds 6 maart 2015  vervallen maar onbetaalde interest op de Bestaande Obligaties die ingebracht werden in het ruilbod, zal worden uitgekeerd op 9 juni 2015.   Dealer managers  In deze transactie treden BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank op als dealer managers. KBC treedt ook op als global coordinator.    Gerelateerd persbericht: persbericht van 12 mei 2015   Contact Nicolas De Clercq CFO Kinepolis Investor Relations Tel. +32 9 241 00 22 investor-relations@kinepolis.com   Over Kinepolis Kinepolis Group ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis Group telde op jaareinde 2014 35 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 2.100 medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen.   Disclaimer Kinepolis Group NV verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Kinepolis Group NV wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Kinepolis Group NV wordt verspreid.    DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.   Deze bekendmaking en het prospectus werden opgesteld in het kader van een openbaar ruilbod op obligaties in België. Het ruilbod is niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of (b) geen 'gekwalificeerde belegger' is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het voorgenomen ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven. Deze bekendmaking is reclame in de zin van artikel 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Het is geen prospectus in de zin van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.  

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00