Kinepolis zet in 2018 opnieuw belangrijke stappen in de executie van haar langetermijnstrategie

| Financieel

Kinepolis zet in 2018 opnieuw belangrijke stappen in de executie van haar langetermijnstrategie

Gereglementeerd bericht

21 februari 2019, 7u00

2018 was voor Kinepolis een succesvol jaar wat betreft de verdere implementatie en validatie van haar lange-termijn business- en expansiestrategie. De succesvolle integratie van het Canadese Landmark Cinemas droeg in sterke mate bij tot de resultaten van de Groep. Tevens zette Kinepolis belangrijke stappen in de verdere expansie van de Groep.

Zoals bekend hadden de hittegolf van afgelopen zomer en de wereldbeker voetbal, in combinatie met een zwakker Hollywood-filmaanbod een impact op de bezoekcijfers in Europa. De verdere executie van de bedrijfsstrategie, toegespitst op het jaarlijks invoeren van enerzijds omzetverhogende en anderzijds efficiëntiegedreven maatregelen, in combinatie met een sterke focus op premium productinnovatie, leidde opnieuw tot een verbetering van de EBITDA.

Kinepolis zette het afgelopen jaar opnieuw een recordresultaat neer. Globaal ontving Kinepolis in 2018 40,7% meer bezoekers, wat leidde tot een omzetstijging van 33,9% en een stijging van de REBITDA met 14,1%. Dit terwijl de schuldgraad van de Groep beperkt bleef tot een NFS/REBITDA-ratio van 2,33 wat het blijvende voorzichtige financiële beleid van de Groep onderstreept.

Andere belangrijke realisaties in 2018

 • Verdere inzet op klantbeleving door de versnelde uitrol van laserprojectie, inclusief Laser ULTRA, de opening van diverse 4DX-zalen, de verdere uitrol van Cosy Seats in Europa en ‘recliner seats’ in Canada.
   
 • De opening van nieuwe bioscoopcomplexen in Nederland (’s-Hertogenbosch), Frankrijk (Metz en Brétigny-sur-Orge) en Canada (St. Albert, Saskatoon en Fort McMurray).
   
 • De opening van een eerste selfservice-shopconcept (de ‘MarketPlace’) in Kanata (Canada), gebaseerd op het Kinepolis megacandy-concept.
   
 • Sterke groei in Nederland (+28,2% bezoekers) door het op snelheid brengen van nieuw geopende complexen en overname NH Bioscopen.
   
 • Aankondiging overname El Punt bioscopen in Barcelona en Valencia (Spanje). De overname is gepland op 1 maart 2019.

Kerncijfers 2018 t.o.v. 20171:

 • Het aantal bezoekers steeg met 40,7% tot 35,6 miljoen, dankzij de expansie van de Groep.
   
 • De totale opbrengsten namen toe met 33,9%, tot € 475,9 miljoen, waarbij de bezoekersgerelateerde omzet steeg met 41,0%.
   
 • De recurrente2 EBITDA3 (REBITDA) steeg met 14,1%, tot € 119,0 miljoen. De toevoeging van Canada zorgde zoals voorzien voor een lagere gemiddelde EBITDA per bezoeker, gezien de meeste Canadese complexen worden gehuurd.
   
 • De netto winst daalde met 3,4% tot € 47,4 miljoen. De winst per aandeel bedroeg € 1,76.
   
 • De vrije kasstroom steeg met € 5,3 miljoen tot € 64,7 miljoen.
   
 • De netto financiële schuld steeg met 23,4% tot € 276,8 miljoen. De schuldgraad bleef conservatief met een NFS/REBITDA-ratio van 2,33.
   
 • Het voorgestelde dividend per aandeel bedraagt € 0,92, een stijging met 1,1%.

  
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2018: “2018 was een belangrijk jaar wat betreft de validatie van onze overname in Canada, onze eerste expansie buiten Europa. De integratie van de verworven bioscopen verloopt vlot en de basis werd gelegd voor de implementatie van onze driepijlerstrategie. We hebben opnieuw verdere stappen gezet in de expansie van de Groep en we blijven verder werken aan de implementatie van onze expansiestrategie.

In nagenoeg alle Europese landen werden we het afgelopen jaar geconfronteerd met eerder tegenvallende bezoekcijfers, omwille van een erg warme zomer, het WK voetbal en een minder succesvol filmaanbod. In dit kader draagt de toetreding tot een nieuw land en continent als Canada bij tot een vermindering van de afhankelijkheid van lokale factoren zoals weer, content en koopkrachtontwikkeling.

Met de combinatie van een weloverwogen expansiestrategie en een voorzichtig financieel beleid realiseerden we terug een belangrijke groei van de EBITDA, voor het tiende jaar op rij, en dit tegen een achtergrond van een stevige cash flow-ontwikkeling met een lage schuldgraad tot gevolg.”

 Rapport jaarresultaten 2018 in bijlage.

 

1 Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de cijfers van 2017.
2 Na eliminatie van niet-recurrente verrichtingen.
3 Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis Group definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van dezelfde rubrieken af te trekken.

 

Bijlage

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00