Kinepolis behaalde EUR 262,6 miljoen opbrengsten en EUR 35,2 miljoen winst en zette eerste stappen in de uitvoering van haar expansiestrategie

| Financieel

Highlights 2014 t.o.v. 2013

* In 2014 werden de eerste stappen in de uitvoering van de expansiestrategie gezet.
* Het aantal bezoekers steeg tot 19,7 miljoen, een toename met 8,0%, door expansie.
* De totale opbrengsten namen toe met 6,8%. 
* De basisactiviteiten box office en in-theatre sales presteerden sterk. 
* De operationele efficiëntie van de bioscoopactiviteiten nam verder toe. 
* De bedrijfsevenementen en schermreclame presteerden minder goed, voornamelijk door de Wereldbeker Voetbal. 
* Het resultaat uit filmdistributie was negatief, door een aantal tegenvallende lokale producties.
* De courante EBITDA was met EUR 74,3 miljoen stabiel (-0,5%).
* De courante winst bedroeg EUR 35,6 miljoen (-4,8%), de winst per aandeel EUR 1,34 (-2,9%).
* De vrije kasstroom steeg met 11,7% van EUR 46,3 miljoen naar EUR 51,8 miljoen. 
* De netto financiële schuld nam toe met EUR 30,5 miljoen tot EUR 118,6 miljoen.
* Het voorgestelde dividend per aandeel bedraagt EUR 0,69 op basis van een 50% pay-out ratio en het aantal dividendgerechtigde aandelen op 23 februari 2015, een stijging met 8,2%. 
* Er wordt voorgesteld om een superdividend van EUR 0,20 per aandeel uit te keren.

Het jaar 2014 werd gekenmerkt door expansie. Kinepolis zette voet aan wal in Nederland, breidde uit in Spanje en kondigde diverse nieuwbouwprojecten aan. In de loop van het jaar werd ook fors geïnvesteerd in organisatorische versterking ter ondersteuning van de expansie van de Groep.

Het aantal bezoekers nam toe met 8,0%, dankzij de overgenomen bioscopen in Nederland en Spanje en een goed lokaal filmaanbod in Frankrijk en Spanje. Het warme weer in juni en tijdens het najaar in België en Frankrijk en de Wereldbeker Voetbal, zoals geanticipeerd, hadden dan weer een ongunstige invloed op de evolutie van de bezoekcijfers. De hogere bezoekersaantallen leidden tot een toename van de totale opbrengsten met 6,8%. De kernactiviteiten box office en in-theatre sales presteerden sterk. Het grotere aandeel van Spanje en de sectorale prijsacties in Frankrijk en Spanje beïnvloedden de opbrengsten per bezoeker negatief. De totale opbrengsten van Brightfish stegen door hogere inkomsten uit evenementen, terwijl er minder schermreclameopbrengsten gegenereerd werden. De opbrengsten uit filmdistributie en vastgoed namen toe. De business-to-business opbrengsten kenden een terugval door de lagere opbrengsten uit schermreclame en minder bedrijfsevenementen als gevolg van de Wereldbeker Voetbal. 

De courante EBITDA bedroeg EUR 74,3 miljoen, tegenover EUR 74,6 miljoen in 2013. Ondanks de toename van de opbrengsten uit filmdistributie beïnvloedde deze activiteit, net als de schermreclame-activiteit, de courante EBITDA negatief. Alle andere activiteiten toonden een hogere operationele efficiëntie, met een toename van de courante bruto-winstmarge tot gevolg. Door de lagere contributie van schermreclame en filmdistributie en een toename van de overhead, als gevolg van de overnames in Nederland en Spanje en de aanpassing van de organisatie aan de groei, bleef de totale courante EBITDA stabiel (-0,5%). 

De courante winst was 4,8% lager door hogere afschrijvingen en een toename van de belastingen, deels gecompenseerd door lagere intrestlasten. De winst per aandeel bedroeg EUR 1,34. Dit is 2,9% minder dan vorig jaar.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00