Wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur van Kinepolis Group

De Raad van Bestuur van Kinepolis Group draagt Professor Marion Debruyne en de heer Rafaël Decaluwé voor als onafhankelijke bestuurders. Hugo Vandamme neemt ontslag als bestuurder, en het bestuurdersmandaat van Mimi Lamote wordt niet verder verlengd. De benoemingen dienen bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering van Kinepolis Group dd 15/05/09.
---
De voorgedragen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur kaderen binnen de herschikking van het aandeelhoudersschap (eind 2006) en vormen de laatste fase van de versterking van de Raad van Bestuur met professionele en onafhankelijke bestuurders die over een belangrijke ervaring in het bedrijfsleven beschikken. Eerder (2008) werden hiertoe ook Marc Van Heddeghem (Managing Director Redevco Belgium) en Geert Vanderstappen (Managing Partner Pentahold) aangetrokken. Bij de nieuwe samenstelling is rekening gehouden met de behoefte aan diversiteit en complementariteit van competenties.
 
Baron Hugo Vandamme nam tot mei 2008 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur waar en had aan het einde van zijn mandaat aanvaard om nog één jaar als Onafhankelijk Bestuurder te zetelen in het kader van de continuiteit. Nu de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur een feit is en het nieuwe managementteam ingewerkt is, ziet hij met ingang van 15/05/09 af van zijn bestuurderschap bij Kinepolis, om zijn aandacht te richten op de vele andere mandaten in de bedrijfs- en culturele wereld.
 
Professor Dr. Marion Debruyne is Associate Professor en Partner aan het Competentiecentrum Marketing van de Vlerick Leuven Gent Managementschool. Zij is gespecialiseerd in marketingstrategie, innovatie en concurrentie. 
De heer Rafaël Decaluwé is voormalig CEO van Bekaert en doorliep een lange managementcarriere in financiele functies bij een aantal multinationale bedrijven waaronder Samsonite, Fisher-Price,en Black and Decker. Hij zal eveneens voorgedragen worden als lid van het Auditcomité en het Nominatie- en Remuneratiecomité van Kinepolis Group. Dhr. Decaluwé is onder meer Voorzitter van de Raad van Bestuur van Jensen Group NV en Onafhankelijk Bestuurder van Esko Graphics NV.
 
De Raad van Bestuur dankt Baron Hugo Vandamme en mevrouw Mimi Lamote voor hun gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van de Vennootschap.
 
Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur Kinepolis Group onder voorbehoud van bekrachtiging op de Jaarvergadering van 15 mei 2009:
-        Philip Ghekiere als Voorzitter
-        Joost Bert als Gedelegeerd Bestuurder
-        Eddy Duquenne als Gedelegeerd Bestuurder
-        Marie-Suzanne Vereecke als Stichtend Bestuurder en Co-voorzitter
-        Marion Debruyne als Onafhankelijk Bestuurder
-        Marc Van Heddeghem als Onafhankelijk Bestuurder
-        Geert Vanderstappen als Onafhankelijk Bestuurder
-        Rafaël Decaluwé als Onafhankelijk Bestuurder

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 38 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 138 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00