Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (31/05/2012)

| Financieel
In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen meldt Kinepolis Group NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 29 februari 2012, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 24 mei 2012 tot en met 30 mei 2012 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011:
 
Datum Aant. adln Gem.

prijs
Hoogste prijs Laagste prijs Totaal
24/05/2012 2.200 € 64,90 € 65,15 € 63,90 € 142.774,06
25/05/2012 783 € 64,56 € 64,85 € 64,20 € 50.550,79
28/05/2012 553 € 64,80 € 64,83 € 64,80 € 35.836,00
29/05/2012 2.235 € 65,92 € 66,00 € 65,50 € 147.327,18
30/05/2012 1.410 € 65,49 € 65,50 € 65,40 € 92.347,10
 
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 718.586 op 30 mei 2012.
 
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com
 
KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998.

Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis Group telt 48 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. Meer dan 2.300 medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00