Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (23/08/2012)

| Financieel

In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen meldt Kinepolis Group NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 31 mei 2012, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 16 augustus 2012 tot en met 21 augustus 2012 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011:

 
Datum Aant. adln Gem.
prijs
Hoogste prijs Laagste prijs Totaal
16/08/2012 569 € 69,20 € 69,50 € 69,05 € 39.374,91
16/08/2012 15.202 € 69,10     € 1.050.458,20
16/08/2012 26.475 € 69,10     € 1.829.422,50
17/08/2012 60.000 € 69,50     € 4.170.000,00
20/08/2012 3 € 69,50 € 69,50 € 69,50 € 208,50
20/08/2012 9.741 € 69,50     € 676.999,50
21/08/2012 87.256 € 69,50     € 6.064.292,00
 
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 1.036.732 op 21 augustus 2012. 
Het inkoopprogramma van eigen aandelen dat van start ging op 1 september 2011 is hiermee volledig voltooid. 
 
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com
 
KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00