Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (2/12/2013)

| Financieel
In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen, meldt Kinepolis Group NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 24 mei 2013, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 25 november 2013 tot en met 29 november 2013 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 oktober 2012:
 
Datum Aant. adln Gem.
prijs
Hoogste prijs Laagste prijs Totaal
25/11/2013 143 € 108,20 € 109,44 € 107,00 € 15.472,27
26/11/2013 420 € 108,57 € 108,98 € 108,03 € 45.597,59
27/11/2013 221 € 108,52 € 108,60 € 108,40 € 23.983,89
28/11/2013 210 € 110,05 € 110,64 € 109,27 € 23.110,71
29/11/2013 93 € 109,96 € 110,00 € 109,82 € 10.226,40
Totaal week 1.087       € 118.390,87
 
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 570.459 op 29 november 2013.
 
In het kader van dit programma (300.000), kunnen er nog 27.426 aandelen ingekocht worden.
 
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com
 
KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 38 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 138 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00