Transparantiekennisgeving Kinepolis Group NV dd 14/05/2012

| Financieel

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt  Kinepolis Group NV dat, volgend op de verwerving van 299 747 aandelen in het kader van de inkoopprogramma's eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 1 december 2011 en 29 februari 2012, het totaal aantal eigen aandelen op 10 mei 2012, 686 341 bedraagt, waardoor zij meer dan 10% aanhoudt van het aantal stemrechten in Kinepolis Group NV:

* Dhr Joost Bert: 41 600 aandelen (0,63%)
* Kinohold Bis SA: 2 540 010 aandelen (38,59%)
* Kinepolis Group NV:  686 341 eigen aandelen (10,43%)
Totaal: 3 267 951 aandelen (49,65%)

Dhr Joost Bert, Mevr. Marie-Suzanne Bert-Vereecke, Dhr Geert Bert, Dhr Koenraad Bert en Dhr Peter Bert hebben de gezamenlijke controle over de Stichting Administratiekantoor Kinohold.
De Stichting Administratiekantoor Kinohold heeft de controle over Kinohold Bis SA.
Kinohold Bis SA heeft de controle over Kinepolis Group NV.
Kinohold Bis SA treedt in onderling overleg met dhr Joost Bert zoals bedoeld in artikel 3, §1, 13°, a) van de Transparantiewet.

Dit gereglementeerd bericht is gepubliceerd op de website van Kinepolis Group onder de rubrieken
Persberichten en Corporate Governance / Transparantie- en Andere Kennisgevingen.


Kapitaal Kinepolis Group:
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18 952 288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 6 581 355
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 6 581 355
Categorieën aandelen in Kinepolis Group NV: geen
Aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties in Kinepolis Group NV: geen
Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten: geen
Aantal stemrechten dat kan worden verkregen bij uitoefening van conversie- of inschrijvingsrechten: geen
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Kinepolis Press Office
Corporate Communication
Kinepolis Group

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00