Sanctiecommissie van FSMA doet uitspraak in administratieve procedure

| Voorkennis
Kinohold Bis SA, de heer Joost Bert, PGMS NV, de heer Philip Ghekiere, en de heer Eddy Duquenne hebben de Vennootschap (Kinepolis Group NV) in kennis gesteld van de beslissing die door de Sanctiecommissie van de FSMA werd genomen in de procedure die door het Directiecomité van het FSMA lastens hen werd ingesteld (waarover de Vennootschap reeds heeft gecommuniceerd in haar Jaarverslag 2014) wegens vermeende voorkennis bij voor hun rekening verrichte aandelenaankopen, waartoe zij op 22 (en wat Kinohold Bis SA betreft tevens op 23, 24 en 25) november 2011 waren overgegaan en die toen onmiddellijk openbaar werden gemaakt in het kader van een 'kennisgeving bedrijfsleiders' zoals bedoeld in artikel 25bis § 2 van de Wet van 2 augustus 2002.   De Sanctiecommissie heeft geoordeeld dat de verrichte aandelenaankopen een inbreuk uitmaken in hoofde van betrokkenen van de wetgeving inzake voorkennis, doch dat bij de beoordeling van de sanctie rekening dient te worden gehouden met "de omstandigheid dat er geen bewijs is van een intentionele inbreuk" en "de goede trouw van de betrokken personen" alsook met het feit dat "het gaat om een eenmalige inbreuk in hoofde van onbesproken personen", zodat een eenvoudige schuldigverklaring in hoofde van de heren Joost Bert, Philip Ghekiere en Eddy Duquenne een gewichtige en afdoende sanctie is, zonder dat een geldboete dient opgelegd te worden. De Sanctiecommissie heeft een administratieve boete opgelegd van € 200.000 in hoofde van Kinohold Bis SA en van € 15.000 in hoofde van PGMS NV.   De Raad van Bestuur van de Vennootschap bevestigt uitdrukkelijk haar vertrouwen in haar Voorzitter en haar Gedelegeerd Bestuurders.   De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van betrokkenen om beroep aan te tekenen voor het Hof van Beroep tegen de beslissing van de Sanctiecommissie van de FSMA.    Gelet op het feit dat een beroep zal aangetekend worden door betrokkenen tegen de beslissing van de Sanctiecommissie van de FSMA, zullen de Vennootschap noch de betrokkenen verdere commentaar geven over de beslissing.  

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00