Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Financieel

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Gereglementeerd bericht

17 oktober 2017, 17u45

Op 13 oktober 2017 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BNP PARIBAS Asset Management SA waaruit blijkt dat, door verwerving van aandelen, BNP PARIBAS Asset Management SA de drempel van 5% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV heeft bereikt.

De totale deelneming van door BNP PARIBAS Asset Management SA gecontroleerde ondernemingen bedraagt nu 5,00%.

De details van de kennisgeving zijn:

Datum kennisgeving:                12 oktober 2017

Transactiedatum:                    4 oktober 2017

Betrokken drempel:                 5%

Kennisgeving door:

BNP PARIBAS Asset Management SA SA 47000 - 75318 Paris Cedex 09 - France

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:

A) Stemrechten Vorige
Kennisgeving
Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Verbonden aan
effecten
Niet verbonden aan effecten
BNP PARIBAS Asset
Management SA
0 0 0 0,00% 0,00%
BNP PARIBAS Asset
Management France SAS
205.071

 
349.136 0 1,28% 0,00%
BNP PARIBAS Asset Management UK Limited 859.008 763.102 0 2,79% 0,00%
CAMGESTION SA 184.079 256.736 0 0,94% 0,00%
BNP PARIBAS Asset
Management Belgium SA
115.967 0 0 0,00% 0,00%
THEAM SAS 1.507 0 0 0,00% 0,00%
 

TOTAAL
   

1.368.974
 

0
 

5,00%
 

0,00%

 

 

B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie
Houders van equivalente financiële instrumenten Aard financieel instrument Vervaldatum Uitoefenings-periode of datum Aantal stemrechten die kunnen verworven worden als het instrument uitgeoefend wordt %
Stem-rechten
Afwikkeling
             
TOTAAL          0 0,00 %  

 

 

 

TOTAAL (A & B)  

 
Aantal
stemrechten
Percentage
stemrechten
   

 
 

1.368.974
 

5,00%

 

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact
Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00