Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Algemeen

Kinepolis Group
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

23 oktober 2020, 17u45

Op 20 oktober 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van AXA SA waaruit blijkt dat de door AXA SA gecontroleerde ondernemingen, door een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, 4,90% van de stemrechten van de Vennootschap bezitten en aldus de deelnemingsdrempel van 5% onderschreden werd.

De kennisgeving, op datum van 20 oktober 2020, bevat de volgende informatie:

Kennisgeving door:                                Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon:             AXA S.A.

Transactiedatum:                                  16 oktober 2020

Onderschreden drempel:                       5%

Noemer:                                               27 365 197

Details van de kennisgeving:      

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
AXA S.A. 0 0   0,00%  
AXA Belgium 0 313 200   1,14%  
L'Ardenne Prévoyante 0 3 300   0,01%  
AXA France IARD 421 533 380 533   1,39%  
AXA France Vie 326 500 0   0,00%  
AXA Versicherungen AG 225 975 128 175   0,47%  
AXA Konzern AG 68 471 0   0,00%  
AXA MPS Assicurazioni Vita S p A 0 105 000   0,38%  
AXA Assicurazioni SpA 0 5 400   0,02%  
AXA Aurora Vida SA de Seguros y Reaseguros 0 3 000   0,01%  
Axa Assurances Vie Luxembourg SA 0 8 000   0,03%  
Houders van deelbewijzen van fondsen: verschillende vennootschappen van de Groep Axa 333 918 393 943   1,44%  
Subtotaal 1 376 397 1 340 551   4,90%  
  TOTAAL 1 340 551   4,90%  

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden, alsook voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV:                                           18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV:      27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV:                                 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

 


Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00