Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Financieel

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

4 mei 2020, 17u45

Op 30 april 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BlackRock, Inc. waaruit blijkt dat deze, door een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, 2,76% van de stemrechten van de vennootschap houdt.

Rekening houdende met de gelijkgestelde financiële instrumenten bedragen de totale stemrechten 2,83% en werd aldus de drempel van 3% onderschreden.

De kennisgeving, op datum van 29 april 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door:                    Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige

personen:                                 BlackRock, Inc.

                                               BlackRock (Netherlands) B.V.

                                               BlackRock Advisors (UK) Limited

                                               BlackRock Asset Management Canada Limited

                                               BlackRock Fund Advisors

                                               BlackRock Institutional Trust Company, National Association

                                               BlackRock International Limited

                                               BlackRock Investment Management (Australia) Limited

                                               BlackRock Investment Management (UK) Limited

Transactiedatum:                      28 april 2020

Betrokken drempel:                  3%

Noemer:                                   27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stem-rechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan 
effecten
Los van de
effecten
Verbonden aan effecten Los van de effecten
BlackRock, Inc. 0 0   0,00%  
BlackRock (Netherlands) B.V. 2 056 2 056   0,01%  
BlackRock Advisors (UK) Limited 9 903 9 573   0,03%  
BlackRock Fund Advisors 186 870 186 571   0,68%  
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 96 872 96 872   0,35%  
BlackRock International Limited 27 558 27 252   0,10%  
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 124 124   0,00%  
BlackRock Investment Management (UK) Limited 490 971 431 474   1,58%  
Subtotaal 814 354 753 922   2,76%  
TOTAAL 753 922   2,76%  

 

B) Gelijkgestelde financiële
instrumenten 

 
Na de transactie  
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument Verval
datum


 

 

 
Uitoefeningstermijn of -datum

 

 
# stemrechten die
kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument
% stem-rechten Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende
effecten
    18 099 0,07% Fysiek
BlackRock Asset Management Canada Limited Uitgeleende
effecten
    2 977 0,01% Fysiek
TOTAAL 21 076 0,08%  

 

 


 TOTAAL (A & B)
# stemrechten % stemrechten
  774 998 2,83%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, alsook de voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te consulteren op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

 

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV56 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 45 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.081 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00