Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Financieel

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Persbericht
Gereglementeerde informatie

 

27 februari 2017, 17u45

Op 23 februari 2017 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BlackRock Investment Management (UK) Limited waaruit blijkt dat, door transacties in aandelen, BlackRock Investment Management (UK) Limited de drempel van 3% van de stemrechten in Kinepolis Group NV heeft onderschreden.

De details van de kennisgeving zijn:

Datum kennisgeving:                            22 februari 2017

Datum drempelonderschrijding:          20 februari 2017

Onderschreden drempel:                     3%

Kennisgeving door:

BlackRock, Inc. 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.
BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands
BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.
BlackRock Asset Management
Canada Limited
161 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2S1, Canada
BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A.
BlackRock International Limited Exchange Place One, 1 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL, U.K.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000
Australia
BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.


 

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:

A) Stemrechten Vorige
Kennisgeving
Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Verbonden aan
effecten
Niet verbonden aan effecten
BlackRock, Inc. 0 0   0,00%  
BlackRock (Netherlands) B.V. 2 056 2 056   0,01%  
BlackRock Advisors (UK)
Limited
10 701 10 701   0,04%  
BlackRock Asset Management Canada Limited 935 935   0,00%  
BlackRock Fund Advisors 103 713 103 713   0,38%  
BlackRock Institutional Trust Company, National
Association
28 355 28 355   0,10%  
BlackRock International
Limited
44 006 44 006   0,16%  
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 124 124   0,00%  
BlackRock Investment Management (UK) Limited 634 532 630 558   2,30%  
Subtotaal 824 422 820 448   3,00%  
TOTAAL   820 448 0 3,00% 0,00%

 

B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie
Houders van equivalente financiële instrumenten Aard financieel instrument Vervaldatum Uitoefenings-periode of datum Aantal stemrechten die kunnen verworven worden als het instrument uitgeoefend wordt %
Stem-rechten
Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende Effecten     8 303 0,03%  

fysiek
BlackRock Fund Advisors Uitgeleende Effecten     2 722 0,01%  

fysiek
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Uitgeleende Effecten     51 582 0,19%  

 

fysiek
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Contract for Difference     4 612 0,02%  

 

contant
BlackRock Investment Management (UK) Limited Uitgeleende
Effecten
    17 966 0,07%  

fysiek
BlackRock Investment Management (UK) Limited Contract for Difference     214 609 0,78%  

contant
TOTAAL       299 794 1,10%  

 

 

TOTAAL (A & B)  

 
Aantal
stemrechten
Percentage
stemrechten
   

 
1 120 242 4,09%

 

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV56 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 45 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.081 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00