Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Algemeen

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

16 januari 2020, 18u00

Kinepolis Group nv meldt dat door een overdracht van eigen aandelen in het kader van een optielichting, de kennisgevingsplichtige personen gezamenlijk de drempel van 50% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV onderschreden hebben.

De kennisgeving, op datum van 16 januari 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door:                 Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige personen:

Kinepolis Group nv Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Kinohold Bis SA  45, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxemburg
STAK Kinohold Vallei 5, 4851 EG Ulvenhout, Nederland
Joost Bert  
Peter Bert  
Koenraad Bert  
Geert Bert  

Transactiedatum:                    10 januari 2020

Betrokken drempel:                50%

Noemer:                                  27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige
kennisgeving
Na de transactie
  # stemrechten #stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los
van de effecten
Kinepolis Group nv 492 346 482 350 1,76%
Kinohold Bis SA 12 700 050 12 700 050 46,41%
STAK Kinohold 0 0 0,00%
Joost Bert 493 816 492 218 1,80%
Peter Bert 0 0 0,00%
Koenraad Bert 0 0 0,00%
Geert Bert 0 0 0,00%
           
Subtotaal 13 686 212 13 674 618   49,97%  
  TOTAAL 13 674 618 0 49,97% 0,00%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht raadpleegbaar zijn op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com


 

 

 

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00