Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Algemeen

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

14 januari 2020, 18u00

Op 10 januari 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management SA waaruit blijkt dat, door een verkoop van Kinepolis-aandelen met stemrechten door bedrijven die worden gecontroleerd door BNP Paribas Asset Management SA, de drempel van 5% onderschreden werd, resulterend in 4,99% van de stemrechten verbonden aan Kinepolis-aandelen.

De kennisgeving, op datum van 10 januari 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door:                    Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon: BNP Paribas Asset Management SA

Transactiedatum:                      7 januari 2020

Betrokken drempel:                  5%

Noemer:                                   27 365 197

Details notificatie:

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie  
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
BNP Paribas Asset Management SA0000,00% 
BNP Paribas Asset Management France SAS349 136596 31502,18% 
BNP Paribas Asset Management UK Limited763 102770 27002,81% 
Camgestion SA, opgegaan in BNP Paribas Asset Management France SAS 256 736000,00% 
Subtotaal 1 368 9741 366 585 4,99%0
 TOTAAL 0 0,00%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden:

BNP Paribas Asset Management UK Limited, BNP Paribas Asset Management France SAS en Camgestion SA (opgegaan in BNP Paribas Asset Management France SAS op 01/06/2017) worden gecontroleerd door de moedervennootschap BNP Paribas Asset Management SA. Deze moedervennootschap wordt op haar beurt gecontroleerd door de moedervennootschap BNPP SA, die geniet van een vrijstelling wat betreft de samenvoeging van haar deelnemingen met deze van aan haar verbonden investeringsmaatschappijen conform artikel 21 par. 2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te consulteren op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00