Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

| Financieel

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

16 april 2019, 18u15

Op 11 april 2019 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van AXA SA waaruit blijkt dat door AXA SA gecontroleerde ondernemingen, door de verwerving van aandelen, 5,03% van de stemrechten van de Vennootschap bezitten en aldus de deelnemingsdrempel van 5% overschreden werd.

De op 11 april 2019 getekende kennisgeving bevat de volgende informatie:

Kennisgeving door:                                Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon:            AXA S.A.

Transactiedatum:                                  5 april 2019

Overschreden drempel:                         5%

Noemer:                                               27 365 197

 

Details van de kennisgeving:    

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
AXA S.A. 0 0   0,00%  
AXA France Vie 326 500 326 500   1,19%  
AXA France IARD 445 586 421 533   1,54%  
AXA Versicherungen AG 379 775 225 975   0,83%  
AXA Konzern AG 68 471 68 471   0,25%  
Houders van deelbewijzen van fondsen: verschillende vennootschappen van de Groep Axa 146 700 333 918   1,22%  
Subtotaal 1 367 032 1 376 397   5,03%  
  TOTAAL 1 376 397 0 5,03% 0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

AXA France Vie is een dochtervennootschap van AXA France Assurance, op haar beurt dochtervennootschap van AXA. AXA France IARD is een dochtervennootschap van AXA France Assurance, op haar beurt dochtervennootschap van AXA. AXA Konzern AG en AXA Versicherungen AG zijn dochtervennootschappen van AXA. De operationele entiteiten van de AXA Groep die de verzekeringsfilialen van AXA omvatten, handelen en oefenen hun stemrechten onafhankelijk uit van iedere andere entiteit van de AXA Groep die vermogensbeheeractiviteiten uitvoert.


Voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

 

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00