Modaliteiten Algemene Vergaderingen

| Financieel

Gereglementeerde informatie

4 mei 2020, 08u00

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden inzake de Covid-19 pandemie en de in dit kader opgelegde inperkingsmaatregelen, heeft de Raad van Bestuur in  uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 besloten om de procedure tot deelname aan de Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2020 aan te passen teneinde de aandeelhouders toe te laten te kunnen deelnemen op een manier die verenigbaar is met voormelde inperkingsmaatregelen en wel op een manier dat zij vragen kunnen stellen en hun stemrecht uitoefenen.

Deze Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders, hun gevolmachtigden of andere personen die het recht hebben de vergaderingen bij te wonen. 

De aandeelhouders zullen dus alleen op afstand kunnen stemmen vóór de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering, door een stembrief of een volmacht te bezorgen aan Kinepolis volgens de modaliteiten opgenomen in de gewijzigde oproeping die net als de stem- en volmachtformulieren beschikbaar zijn op de Kinepolis-website.

Voor aandeelhouders die reeds een geldig ingevulde volmacht hebben opgestuurd, wordt rekening gehouden met de in dit formulier uitgedrukte steminstructies en hoeft de aandeelhouder geen verdere actie te ondernemen.

Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen stem- of volmachtformulier hebben opgestuurd, verzoeken wij hen alleen de formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op de Kinepolis-website.

Aandeelhouders hebben uiteraard nog steeds het recht om vragen te stellen, maar alleen schriftelijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering, per gewone post of per e-mail. De antwoorden op deze vragen zullen ten laatste op de dag van de Algemene Vergadering (voor het begin van de vergadering) op de website van Kinepolis worden gepubliceerd.

Volmachtformulieren, stemformulieren per correspondentie en vragen over agendapunten moeten uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 door Kinepolis zijn ontvangen.

De registratieformaliteiten blijven identiek aan degene die door de  vennootschap werden gepubliceerd in haar persbericht van 9 april 2020.

De plaats van de Algemene Vergaderingen wordt gewijzigd naar de studie van notaris Tim Carnewal, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel.

De nieuwe procedures inzake deelname en stemming kunnen geconsulteerd worden in de bijgewerkte oproeping die beschikbaar is op de Kinepolis-website.

De Raad van Bestuur dankt de aandeelhouders van de vennootschap voor hun begrip.

Contact

Kinepolis Press Office                                                    Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 16                                                       +32 (0)9 241 00 22
pressoffice@kinepolis.com                                             Investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis kan rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. Meer info op www.kinepolis.com/corporate

 

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00