Kinepolis realiseerde in 2017 9,4% meer omzet met 6,2% meer bezoekers en zette een belangrijke stap in haar expansiestrategie

| Financieel

De verdere implementatie van Kinepolis' driepijler-strategie en premium productinnovatie zorgden ervoor dat Kinepolis in 2017 solide resultaten heeft neergezet, tegen een achtergrond van een wisselvallig en vaak minder succesvol filmaanbod. De integratie van verworven bioscopen en de realisatie van het beoogde verbeterpotentieel verloopt volgens plan. De omzet, EBITDA en winst per bezoeker stegen in nagenoeg alle landen. De stijging van het bezoekcijfer is te danken aan de expansie van de Groep, enerzijds dankzij de nieuw geopende complexen in 2016 en anderzijds dankzij de overname van Landmark Cinemas Canada in december 2017. Met deze overname zette Kinepolis een belangrijke stap in haar expansiestrategie, zowel wat betreft het aantal complexen in portefeuille als de geografische spreiding ervan, met het betreden van een eerste niet-Europese markt.

Kerncijfers 2017 t.o.v. 2016[1]:

 • Het aantal bezoekers steeg met 6,2% tot 25,3 miljoen, dankzij de expansie van de Groep.
   
 • De totale opbrengsten namen toe met 9,4%, tot € 355,4 miljoen, dankzij de stijging van het bezoekcijfer, een hogere verkoop per bezoeker en de gestegen B2B- en vastgoedinkomsten.
   
 • De courante[2]  EBITDA[3] (REBITDA) steeg met 10,3%, tot € 104,3 miljoen. De REBITDA per bezoeker steeg in nagenoeg elk land.
   
 • De courante winst steeg met 10,7% tot € 44,7 miljoen, dankzij het hogere operationele resultaat en ondanks hogere afschrijvingen en financiële kosten als gevolg van de expansie.
   
 • De winst steeg met 3,0% tot € 49,1 miljoen, dankzij de hogere courante winst, de opbrengst uit de verkoop van het Toison D'Or pand (Brussel, België) en de vrijval van fiscale provisies. De winst per aandeel bedroeg € 1,80.
   
 • De netto financiële schuld steeg met 32,1% tot € 224,3 miljoen, omwille van de investeringen in de expansie van de Groep. De schuldgraad blijft conservatief met een NFS/REBITDA-ratio van 2,15.
   
 • De vrije kasstroom[4] steeg met 10,8% tot € 59,4 miljoen, ondanks meer betaalde investeringen in het eerste trimester.
   
 • Het voorgestelde dividend per aandeel bedraagt € 0,90, een stijging met 3,4%, op basis van een 50% pay-out ratio en het aantal dividendgerechtigde aandelen op 23 februari 2018.

Kinepolis ontving in 2017 6,2% meer bezoekers dan het jaar voordien, enerzijds dankzij de in 2016 overgenomen en nieuw geopende bioscopen in Frankrijk (Rouen en Fenouillet), Nederland (Dordrecht, Breda, Utrecht) en Spanje (Granada), en anderzijds dankzij de overname van Landmark Cinemas Canada in december 2017. De resultaten van Landmark Cinemas telden vanaf 8 december mee in de groepsresultaten van 2017.

De kwaliteit van het filmaanbod in 2017 was erg wisselvallig. Uitzonderlijk sterke maanden werden afgewisseld met zwakke periodes. Het eerste kwartaal (-0,8%) leed onder een moeilijke vergelijkingsbasis gezien het sterke eerste kwartaal van 2016.  In het tweede kwartaal (+13,07%) compenseerde een succesvolle maand april - dankzij onder meer 'The Fate of the Furious', 'Beauty and the Beast' en 'Boss Baby' - twee zwakkere maanden mei en juni door het warme weer. Het derde kwartaal (+7,8%) kende met september een uitzonderlijk sterke maand, dankzij de film 'It', maar werd gevolgd door een moeilijk vierde kwartaal, met een gebrek aan kwalitatieve content in oktober en november. De tweede helft van december was dan weer uitzonderlijk sterk dankzij een succesvolle combinatie van internationale en lokale content met onder meer 'Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi', 'Coco' en 'FC De Kampioenen 3' in België. De stijging van het bezoekcijfer in het vierde kwartaal (+7,1%) is geheel te danken aan de toevoeging van Landmark Cinemas Canada vanaf 8 december 2017.

De totale opbrengsten kenden met 9,4% een sterkere stijging dan het bezoekcijfer, dankzij een stijging van de opbrengsten in alle businesslijnen. Enkel Kinepolis Film Distribution (KFD) liet een lager omzetcijfer zien.

De opbrengsten uit de ticketverkoop (Box Office) namen sterker toe dan het bezoekcijfer (9,5% vs. 6,2%), en dit in alle landen, dankzij de toegenomen verkoop van premium producten zoals Cosy Seating, Imax en het succes van alternatieve content.

De verkoop van dranken en snacks (In-theatre sales) steeg met 16,6%, enerzijds dankzij het groter aandeel van Nederland en Canada (met een gemiddeld hogere consumptie) in de landenmix en anderzijds dankzij een stijging van het aantal bezoekers in de shop in alle landen (in een aantal landen gecombineerd met meer verkochte producten per persoon).

De B2B-opbrengsten (+2,0%) namen toe dankzij een sterke stijging van de schermreclame in alle landen, in combinatie met de expansie van de Groep. En ook de inkomsten uit de vastgoedactiviteiten stegen (+11,1%[5]), in hoofdzaak dankzij de verhuur van de concessies in Luxemburg, meer inkomsten uit eigen concessies, minder leegstand en de gestegen huur in Polen.

Kinepolis Film Distribution (KFD) kende na een uitstekend 2016 (met 'Safety First', 'Achter de Wolken', 'De Premier' en 'De Buurtpolitie') een jaar (-23,5%) van minder filmreleases en minder succesvolle lokale content. De meest succesvolle lokale KFD-films van 2017 waren 'Het tweede Gelaat', 'Le Fidèle' en 'Helden Boven Alles'.

De inkomsten van Brightfish stegen met 4,3%, als gevolg van een toename van de inkomsten uit nationale en regionale schermreclame.

De courante EBITDA steeg met 10,3% tot € 104,3 miljoen en liet daarmee een sterkere groei zien dan de stijging van zowel het bezoekcijfer als de omzet. De toevoeging van Canada voegt zoals voorzien een lagere gemiddelde EBITDA per bezoeker toe omwille van de gehuurde complexen. De REBITDA per bezoeker steeg in elk land, behalve in Spanje.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2017: "2017 was een sleuteljaar in de uitvoering van onze expansiestrategie, met de overname van het Canadese Landmark Cinemas - de eerste op Noord-Amerikaanse bodem - en op de valreep ook de overname van de Nederlandse NH Bioscopen in Hoofddorp en Schagen. De integratie van de verworven bioscopen verloopt volgens schema met de realisatie van het geplande verbeterpotentieel. Ondanks de sterke groei van de Groep in de afgelopen vier jaar, behouden we een lage schuldgraad."

Rapport jaarresultaten 2017 in bijlage.

[1] Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de cijfers van 2016.

[2] Na eliminatie van niet-courante verrichtingen.

[3] Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis Group definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van dezelfde rubrieken af te trekken.

[4] Kinepolis Group definieert de vrije kasstroom als de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten verminderd met de onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen en de betaalde intrestlasten.

[5] Bij gelijkblijvende wisselkoersen.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00