Kinepolis kondigt start volgende fase inkoop eigen aandelen aan

| Financieel

Kinepolis Group NV kondigt aan dat zij een volgend inkoopprogramma eigen aandelen start in uitvoering van de door de Buitengewone Algemene Vergadering verleende machtiging van 19 oktober 2012.

Kinepolis Group NV kondigt aan dat de vennootschap op 9 september 2014 start met een volgend inkoopprogramma eigen aandelen waarbij een tussenpersoon wordt gemachtigd om voor rekening van Kinepolis Group NV tussen 9  september 2014 en 27 februari 2015, eigen aandelen in te kopen, op de beurs of buiten de beurs,  voor een bedrag van maximum 30 mio euro gespreid over de totale looptijd van het programma en dit voor een maximum van 1.500.000 eigen aandelen.

De inkoop van eigen aandelen kadert in de reeds in 2011 aangekondigde strategie tot optimalisatie van de kapitaalstructuur van Kinepolis Group met het oog op de verhoging van de waardecreatie voor de aandeelhouders en zal gebeuren binnen de voorwaarden van de machtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 oktober 2012 aan de raad van bestuur gegeven om, onder bepaalde voorwaarden, over te gaan tot inkoop van maximum 5.865.505 (*) eigen aandelen met het oog op vernietiging. Na afloop van het vorige inkoopprogramma dat liep tussen 27 mei 2013 en 21 februari 2014 kunnen er onder voormelde machtiging nog 4.458.645 (**) eigen aandelen ingekocht worden.

De timing van de inkoop van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van een verscheidenheid van factoren waaronder de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik stopgezet worden.
Tijdens de looptijd van het programma zal de vennootschap op geregelde tijdstippen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, de markt informeren over de ingekochte aandelen.

KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel

(*) Dit maximum is de resultante van het aantal aandelen waartoe de raad van bestuur gemachtigd werd door  de algemene vergadering op 19 oktober 2012 (zijnde 1.171.301) vermenigvuldigd met 5 ingevolge de splitsing van elk aandeel in vijf nieuwe aandelen van Kinepolis Group NV per 1 juli 2014. 
(**) Dit maximum is de resultante van het na afloop van het vorige inkoopprogramma, dat liep tussen 27 mei 2013 en 21 februari 2014, overblijvende aantal aandelen vermenigvuldigd met 5 ingevolge de splitsing van elk aandeel in vijf nieuwe aandelen van Kinepolis Group NV per 1 juli 2014.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 58 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 40 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 108 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 097 schermen en bijna 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00