Kinepolis komt sterker uit 2021 na turbulent jaar

| Financieel

Kinepolis komt sterker uit 2021 na turbulent jaar

Gereglementeerd bericht

17 februari 2022, 7u00

2021 werd een jaar waarin de Covid-19 pandemie een continue impact heeft gehad op Kinepolis’ activiteiten, met langdurige sluitingen - voornamelijk in de eerste jaarhelft - en heropeningen met steeds wijzigende, beperkende maatregelen in nagenoeg alle landen.

Dankzij sterk kostenmanagement en éénmalige steunmaatregelen kon Kinepolis haar cashverbruik verder beperken, tot € 3,6 miljoen per maand in de eerste jaarhelft van 2021. De talrijke blockbusters die in de tweede jaarhelft werden uitgebracht, hebben - in een pandemie-achtergrond - sterk gepresteerd en geleid tot een beloftevolle terugkeer van bezoekers naar de bioscopen. Kinepolis noteerde daarbij een verhoogde vraag naar premium bioscoopervaringen en een hogere consumptie in alle landen, zeker in de opstartfase.

Zo heeft Kinepolis in de tweede jaarhelft terug belangrijke cash kunnen opbouwen, resulterend in
€ 199,8 miljoen beschikbare financiële middelen per eind december 2021 (versus € 141,9 miljoen eind juni), alsook een verlaging van de netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, met € 67,8 miljoen ten opzichte van eind juni 2021.

Het resultaat van de tweede jaarhelft werd in belangrijke mate ondersteund door de uitvoering van Kinepolis’ ‘Entrepreneurship 2022’ plan, dat inmiddels volledig werd geïmplementeerd. Het gaat om kostenbesparende optimalisaties alsook innovaties die voortbouwen op Kinepolis’ bedrijfsstrategie en het bedrijf beschermen tegen een mogelijk trager herstel van de bezoekersaantallen vanaf 2022.

Belangrijke realisaties in 2021

 • Dankzij sterk kostenmanagement, slaagde Kinepolis erin haar cashverbruik maximaal te beperken in periodes van sluiting. In de eerste jaarhelft van 2021 bleef dit beperkt tot € 3,6 miljoen per maand, daar waar dit bij het begin van de crisis € 5,9 miljoen per maand was, exclusief werkkapitaal.
   
 • Uitwerking en implementatie van het ‘Entrepreneurship 2022’ plan, ter ondersteuning van de toekomstige performantie van de Groep, met reeds een impact op de EBITDA van 2021.
   
 • Opening diverse nieuwbouwprojecten: Kinepolis Leidschendam (NL), Kinepolis Metz Waves (FR) en Landmark Edmonton Tamarack (CA). De bouw van Kinepolis Metz Amphithéâtre (FR) verloopt volgens plan.
   

Kerncijfers 2021 t.o.v. 2020

 • Kinepolis ontving in 2021 17,2 miljoen bezoekers, een stijging van 42,6% ten opzichte van 2020. In de tweede jaarhelft ontving Kinepolis 33,7% minder bezoekers ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
   
 • De totale opbrengsten bedroegen € 266,4 miljoen, een stijging van 51,1% ten opzichte van 2020. In de tweede jaarhelft was de omzet 26,7% lager dan in dezelfde periode in 2019.
   
 • De opbrengsten per bezoeker stegen in 2021, dankzij een sterke stijging van zowel de Box Office als In-theatre sales inkomsten per bezoeker.
   
 • Dankzij het herstel van de omzet in de tweede jaarhelft, de genomen kostenmaatregelen alsook éénmalig ontvangen steunmaatregelen bedroeg het operationeel resultaat aangepast voor huur (EBITDAL) € 38,5 miljoen (ten opzichte van € -24,0 miljoen eind juni 2021). De EBITDA steeg van € 17,2 miljoen in 2020 tot € 72,7 miljoen.
   
 • Het netto resultaat bedroeg € -25,5 miljoen, ten opzichte van € -69,1 miljoen het jaar voordien (en € -45,8 miljoen per eind juni 2021).
   
 • De vrije kasstroom bedroeg € 48,9 miljoen over het volledige jaar, waarvan € 70,3 miljoen werd gerealiseerd in het tweede semester.
   
 • De netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, daalde van € 513,3 miljoen eind 2020 (en € 542,3 miljoen in juni 2021) naar € 474,5 miljoen eind 2021.
   
 • Kinepolis behoudt een comfortabele cashpositie, met € 199,8 miljoen aan beschikbare financiële middelen per eind december 2021.
   
 • De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om geen dividend uit te keren voor het boekjaar 2021.
   

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2021:

“We kregen in 2021 niet het ‘best case’-scenario waar we bij de start van de vaccinatiecampagne op hadden gehoopt, maar desondanks kijk ik tevreden terug op een jaar waar we als bedrijf en als team alles hebben gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag en wat geleid heeft tot een meer dan degelijk resultaat gezien de omstandigheden.

We hebben gebruik gemaakt van de afgelopen twee jaar om ons als bedrijf te versterken. We slaagden erin rendabel te zijn vanaf een relatief lage bezettingsgraad van onze zalen, iets wat mede werd ondersteund door de uitvoering van ons ‘Entrepreneurship 2022’ plan, waarvan alle maatregelen inmiddels geïmplementeerd en effectief zijn. Daarnaast werken we verder aan onze Star plannen, die meer gericht zijn op innovatie en nieuwe inkomstenbronnen, en hebben we in de afgelopen periode ook stappen genomen om ons duurzaamheidsbeleid meer te verankeren in onze strategie.

Dit alles, in combinatie met een beloftevol bezoekersherstel dankzij sterk presterende blockbusters, zorgt ervoor dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We kunnen nu al concluderen dat we sterker uit deze crisis komen en daar ben ik bijzonder trots op.”

Rapport jaarresultaten 2021 in bijlage.

 

Bijlage


Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00