Kinepolis Group start volgende fase inkoop eigen aandelen (31/05/2012)

| Financieel

Kinepolis Group NV kondigt aan dat zij een verdere fase start van het inkoopprogramma eigen aandelen in uitvoering van de door de Buitengewone Algemene Vergadering verleende machtiging van 20 mei 2011.

 Een tussenpartij werd gemandateerd om in de periode 1 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012 maximaal 316.725 eigen aandelen, in te kopen voor rekening van Kinepolis Group NV, op of buiten de beurs. Sinds 1 september 2011 kocht Kinepolis reeds 792.199 eigen aandelen in en op heden heeft zij 720.007 eigen aandelen in bezit. Via de inkoop van eigen aandelen wil Kinepolis haar kapitaalstructuur verder optimaliseren en waarde creëren voor haar aandeelhouders.  

De inkoop van eigen aandelen gebeurt binnen de voorwaarden gesteld in de machtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011. Via dit mandaat werd de Raad van Bestuur gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden over te gaan tot inkoop van maximum 1 108 924 eigen aandelen waarvan 1 074 270 met het oog op vernietiging en 34 654 met het oog op indekking van nieuwe opties. De timing van de inkoop van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van een verscheidenheid van factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik stopgezet worden.

Bij realisatie van deze fase zal het voormeld aantal van maximaal 1.108.924 eigen aandelen ingekocht zijn.

Tijdens de looptijd van het programma zal de vennootschap op geregelde tijdstippen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, de markt informeren over de ingekochte aandelen.  

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen 
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel 
Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel

 

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 58 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 40 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 108 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 097 schermen en bijna 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00