Kinepolis Group: Splitsing aandelen en dividendbericht

| Financieel

Splitsing aandelen

De buitengewone algemene vergadering heeft op 16 mei 2014 onder meer besloten om met ingang van 1 juli 2014 elk aandeel van de vennootschap te splitsen in vijf nieuwe aandelen van de vennootschap waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2014 zal worden vertegenwoordigd door 27.913.270 aandelen, zonder nominale waarde.
EEN (1) oud aandeel Kinepolis, coupon n°16 en volgende aangehecht, geeft recht op VIJF (5) nieuwe aandelen, coupon n°1 en volgende aangehecht.
Enkel de nieuwe gesplitste aandelen zullen vanaf 1 juli 2014 genoteerd worden op de gereglementeerde markt Euronext Brussels onder de code BE 0974274061. Vanaf 1 juli 2014 zullen enkel de nieuwe gesplitste aandelen verhandelbaar zijn.
De nieuw gesplitste aandelen bestaan enkel onder de vorm van gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
Voor alle informatie over de praktische modaliteiten van de splitsing van de aandelen wordt verwezen naar het informatiedocument in bijlage bij dit persbericht.

Dividend

De gewone algemene vergadering van Kinepolis Group NV heeft op 16 mei 2014 besloten een dividend van 3,19 euro bruto per aandeel (2,39 euro netto na aftrek van 25% roerende voorheffing) uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 2 juni 2014 tegen afgifte van coupon n° 15.
De ex coupon datum is vastgesteld op 28 mei 2014 en de record datum op 30 mei 2014.

 
Kinepolis Group NV          

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00