Kinepolis Group: Kennisgeving Kinepolis Group NV en Kinohold Bis SA dd 15/12/2011

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Gereglementeerd bericht

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt Kinepolis Group NV dat zij op 14 december 2011 een kennisgeving ontving.

Deze kennisgeving volgt op de vernietiging van 349 423 eigen aandelen op 14 december 2011 door Kinepolis Group NV, na de verwerving van 86 773 eigen aandelen  door Kinepolis Group NV in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen, en de verwerving van 1 996 aandelen door Kinohold Bis SA.

Uit de kennisgeving blijken de volgende deelnemingen in Kinepolis Group NV:
* Dhr Joost Bert: 41 600 aandelen (0,63%)
* Kinohold Bis SA: 2 540 010 aandelen (38,59%)
* Kinepolis Group NV: 314 581 eigen aandelen (4,78%)
Totaal: 2 896 191 aandelen (44,01%)

Dhr Joost Bert, Mevr. Marie-Suzanne Bert-Vereecke, Dhr Geert Bert, Dhr Koenraad Bert en Dhr Peter Bert hebben de gezamenlijke controle over de Stichting Administratiekantoor Kinohold.
De Stichting Administratiekantoor Kinohold heeft de controle over Kinohold Bis SA.
Kinohold Bis SA heeft de controle over Kinepolis Group NV.
Kinohold Bis SA treedt in onderling overleg met dhr Joost Bert zoals bedoeld in artikel 3, §1, 13°, a) van de Transparantiewet.

Dit gereglementeerd bericht is gepubliceerd op de website van Kinepolis Group onder de rubrieken Persberichten en Corporate Governance / Transparantie- en Andere Kennisgevingen

Henk Rogiers
CFO
Investor Relations
Kinepolis Group NV
tel + 32 9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

Kapitaal Kinepolis Group:
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18 952 288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 6 581 355
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 6 581 355
Categorieën aandelen in Kinepolis Group NV: geen
Aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties in Kinepolis Group NV: geen
Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten: geen
Aantal stemrechten dat kan worden verkregen bij uitoefening van conversie- of inschrijvingsrechten: geen
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%,5% en veelvouden van 5%.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 58 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 114 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 106 schermen en bijna 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmbeleving.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00