Kinepolis Group: Kennisgeving Kinepolis Group NV dd 10/09/2012

| Financieel

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt Kinepolis Group NV dat zij op 7 september 2012 een kennisgeving ontving.

Deze kennisgeving volgt op de vernietiging van 724 847 eigen aandelen op  7 september 2012 door Kinepolis Group NV. Deze werden verworven in het kader van de inkoopprogramma's waartoe zij werd gemachtigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011.

Uit de kennisgeving blijken de volgende deelnemingen in Kinepolis Group NV:
* Dhr Joost Bert: 41 600 aandelen (0,71%)
* Kinohold Bis SA: 2 540 010 aandelen (43,37%)
* Kinepolis Group NV: 311 885 eigen aandelen (5,33%) waarvan het stemrecht geschorst is
Totaal: 2 893 495 aandelen (49,41%)

Dhr Joost Bert, Mevr. Marie-Suzanne Bert-Vereecke, Dhr Geert Bert, Dhr Koenraad Bert en Dhr Peter Bert hebben de gezamenlijke controle over de Stichting Administratiekantoor Kinohold.
De Stichting Administratiekantoor Kinohold heeft de controle over Kinohold Bis SA.
Kinohold Bis SA heeft de controle over Kinepolis Group NV.
Kinohold Bis SA treedt in onderling overleg met dhr Joost Bert zoals bedoeld in artikel 3, §1, 13°, a) van de Transparantiewet.

Dit gereglementeerd bericht is gepubliceerd op de website van Kinepolis Group onder de rubrieken Persberichten en Investor Relations / Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kapitaal Kinepolis Group:
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18 952 288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 5 856 508
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV:  5 856 508
Categorieën aandelen in Kinepolis Group NV: geen
Aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties in Kinepolis Group NV: geen
Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten: geen
Aantal stemrechten dat kan worden verkregen bij uitoefening van conversie- of inschrijvingsrechten: geen
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%,5% en veelvouden van 5%.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00