Kinepolis Group: Kennisgeving AXA NV dd 13/09/2012

| Financieel

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt Kinepolis Group NV dat zij op 13 september 2012 twee kennisgevingen ontving van AXA NV.

In haar voorgaande kennisgeving dd 24 juni 2009 meldde  AXA NV een participatie van 9,50% (658 179 stemrechten) in Kinepolis Group NV.

In de eerste kennisgeving van 13 september 2012 wordt meegedeeld dat AXA NV op datum van 6 september 2012 over een participatie beschikte van 4,64% (305 479 stemrechten) in Kinepolis Group NV na aandeeltransacties door AXA NV.

In de tweede kennisgeving van 13 september 2012 wordt meegedeeld dat AXA NV op datum van 7 september 2012 over een participatie beschikte van 5,22% (305 479 stemrechten) in Kinepolis Group NV ingevolge de vernietiging van aandelen op 7 september 2012 door Kinepolis Group NV.

AXA France Vie is een dochtermaatschappij van AXA France Assurance, zelf een dochtermaatschappij van AXA NV. AXA France IARD is een dochtermaatschappij van AXA France Assurance, zelf een dochtermaatschappij van AXA NV.AXA Concern AG en AXA Versicherungen AG zijn dochtermaatschappijen van AXA. 

De operationele entiteiten van Group AXA die de verzekeringsmaatschappijen van AXA omvatten, handelen en oefenen hun stemrechten uit, onafhankelijk van alle andere entiteiten van de groep AXA met vermogensbeheeractiviteiten, onder de voorwaarden beschreven in artikel 11 paragraaf 2 van de wet van 2 mei 2007.

Dit gereglementeerd bericht is gepubliceerd op de website van Kinepolis Group onder de rubrieken Persberichten en Investor Relations / Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen.

 

Kapitaal Kinepolis Group
 

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18 952 288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 5 856 508
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 5 856 508
Categorieën aandelen in Kinepolis Group NV: geen
Aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties in Kinepolis Group NV: geen
Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten: geen
Aantal stemrechten dat kan worden verkregen bij uitoefening van conversie- of inschrijvingsrechten: geen
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op
3%,5% en veelvouden van 5%

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00