Kinepolis Group: Kennisgeving AXA Investment Managers dd 2/06/10

| Algemeen

Gereglementeerd bericht

 

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt Kinepolis Group NV dat zij op 2 juni 2010 een kennisgeving ontving van AXA Investment Managers.

Hierin wordt meegedeeld dat op datum van 27 mei 2010, AXA Investment Managers over een participatie van 2,30% (159 597 stemrechten) in Kinepolis Group NV beschikte.

 

In de vorige kennisgeving dd 10 februari 2010, werd gemeld dat AXA Investment Managers een participatie van 4,48% (310 501 stemrechten) in Kinepolis Group NV aanhoudt.

 

AXA Investment Managers is een holdingmaatschappij van de groep AXA, houder van beheersmaatschappijen en maatschappijen die investeringsdiensten leveren voor rekening van derden. AXA Investment Managers en het geheel van beheersmaatschappijen en maatschappijen die investeringsdiensten leveren, voor wie deze kennisgeving gebeurt, handelen onafhankelijk van alle andere entiteiten van de groep AXA, onder de voorwaarden beschreven in artikel 11 paragraaf 2 van de wet van 2 mei 2007.

 

Dit gereglementeerd bericht is gepubliceerd op de website van Kinepolis Group onder de rubrieken Persberichten en Corporate Governance / Transparantie- en Andere Kennisgevingen.

 

Henk Rogiers

CFO

 

Investor Relations

Kinepolis Group NV

tel + 32 9 241 00 22

investor-relations@kinepolis.com

 

Kapitaal Kinepolis Group:

 

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 48 962 557,15 EUR

Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 6 930 778

Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 6 930 778

Categorieën aandelen in Kinepolis Group NV: geen

Aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties in Kinepolis Group NV: geen

Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: geen

Aantal stemrechten dat kan worden verkregen bij uitoefening van conversie- of inschrijvingsrechten: geen

In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00