Kinepolis Group: Dividenduitkering

Gereglementeerd bericht

De Algemene Vergadering van Kinepolis Group NV heeft vandaag besloten een dividend van 1,80 euro bruto per aandeel (1,35 euro netto na aftrek van 25% roerende voorheffing) uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 25 mei 2012 tegen afgifte van coupon n° 13 met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.
De ex coupon datum is vastgesteld op 22 mei 2012 en de record datum op 24 mei 2012.

 

KINEPOLIS GROUP NV          

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel