Kinepolis Group behaalt EUR 6,3 miljoen netto-winst in de eerste jaarhelft

| Algemeen
Gereglementeerd bericht
 
Het eerste semester van 2009 sluit af met opbrengsten van EUR 100,7 miljoen, een EBITDA van EUR 21,5 miljoen en een  netto-winst van EUR 6,3 miljoen.  De winst per aandeel (EPS) stijgt van EUR 0,68 tot EUR 0,94.
 
De courante EBITDA van EUR 21,9 miljoen stijgt lichtjes ten aanzien van de courante EBITDA  over de eerste jaarhelft van 2008.  Het effect van de daling van het semestriële bezoekcijfer met 5,3% kon worden goedgemaakt door een combinatie van een betere productmix, een aantal opbrengstondersteunende maatregelen en kostenbeheersing.
Dankzij een aanzienlijke verbetering van het financiële resultaat door de lagere netto financiële schuldpositie en lagere rentelasten, steeg de courante netto-winst met EUR 1,3 miljoen van EUR 4,7 miljoen tot EUR 6 miljoen.
De vrije kasstromen verbeterden merkelijk door een beter beheer van het  werkkapitaal, lagere betaalde interesten en belastingen.
 
In de eerste jaarhelft van 2009 werden de resultaten tevens beïnvloed door een aantal niet-courante verrichtingen: twee derde van de meerwaarde op de verkoop van de minderheidsparticipatie in CinemaxX werd gerealiseerd in het eerste semester (+EUR 2,0 miljoen) en daarnaast werden er ook niet-courante kosten geboekt betreffende een voorziening voor dubieuze  vorderingen, een bijzondere waardevermindering, een herstructureringskost en belastingsopbrengst ten belope van EUR 1,6 miljoen. Vorig jaar bestond het resultaat van het eeste semester enkel uit courante posten.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinepolis rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00