Kinepolis beperkt cash burn in 2020 en behoudt een solide financiële basis doorheen de Covid-19 crisis

| Financieel

Kinepolis beperkt cash burn in 2020 en behoudt een solide financiële basis doorheen de Covid-19 crisis

Gereglementeerd bericht

25 februari 2021, 07u00

Na een veelbelovende start van het jaar 2020 voor Kinepolis, met een bezoekersstijging van 12,0% tot en met 12 maart, werd de bioscoopindustrie hard getroffen door de Covid-19 pandemie, met lange periodes van sluiting van bioscopen, beperkende maatregelen en een herhaaldelijk uitstel van blockbuster filmreleases tot gevolg.  

Zo ontving Kinepolis in 2020 slechts 12,1 miljoen bezoekers, versus een initiële verwachting van meer dan 45 miljoen bezoekers. Dankzij de sterke kostenbeheersing en genomen maatregelen kon het EBITDA-verlies, aangepast voor huur (EBITDAL), worden beperkt tot € -14,0 miljoen.

Kinepolis is de crisis ingegaan met een conservatieve schuldgraad en een aanzienlijke liquiditeitsreserve, nog versterkt door de bijkomende lening van € 80,0 miljoen die begin 2021 werd afgesloten. Een sterk kostenmanagement, ondersteund door de belangrijke vastgoedpositie van de Groep, maakt dat Kinepolis zelfzeker door de crisis laveert en nog gedurende een ruime periode de negatieve effecten van de Covid-19 pandemie aankan. De Groep beschikte bij aanvang van het jaar 2021 over € 171,0 miljoen aan financiële ruimte.

Het management heeft zich de afgelopen maanden toegelegd op een verdere uitdieping van de bedrijfsstrategie, resulterend in een plan – genaamd ‘Entrepreneurship 2022’ - dat op basis van verdere optimalisaties en innovatie de heropstart en performantie van de Groep vanaf 2022 maximaal moet ondersteunen. Ook de bouw van diverse nieuwbouwprojecten werd het afgelopen jaar verdergezet en ook deze nieuwe bioscopen zullen de heropstart mee ondersteunen.

Belangrijke realisaties in 2020 

 • Vooral dankzij een sterk kostenmanagement, werd het ‘cashverbruik’ ten gevolge van de Covid-crisis, beperkt tot € 32,1 miljoen in 2020 (exclusief werkkapitaal-impact).
 • Een bijkomende bullet-lening van € 80,0 miljoen, met een looptijd van 3 jaar, in combinatie met een verlenging van de ‘covenant holiday’ tot 30 juni 2022.
 • Uitwerking van ‘Entrepreneurship 2022’ plannen, in uitvoering van de bedrijfsstrategie van Kinepolis.
 • Verderzetting en afwerking van diverse nieuwbouwprojecten: Kinepolis Haarlem (NL), Leidschendam (NL), Metz Waves (FR) en Edmonton Tamarack (CA).
 • Diverse nieuwe initiatieven in de context van Covid-19, onder meer ‘Kinepolis on Tour’, een home delivery service en ‘private cinema’-concept.

Kerncijfers 2020 t.o.v. 2019

 • Kinepolis ontving in 2020 12,1 miljoen bezoekers, door de herhaaldelijke sluitingen van de bioscopen vanaf midden maart, de opgelegde veiligheidsmaatregelen en het uitstel van blockbusters.
 • De totale opbrengsten per bezoeker stegen ook gedurende 2020.
 • Dankzij de genomen kostenmaatregelen bedroeg de EBITDAL, dus de EBITDA aangepast voor huur, slechts € -14,0 miljoen.
 • Het netto resultaat bedroeg € -69,1 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de hoge afschrijvingen die verband houden met de belangrijke vastgoedpositie van de Groep.
 • De vrije kasstroom bedroeg € -56,5 miljoen over het volledige jaar. Zonder rekening te houden met het werkkapitaalverlies werd de vrije kasstroom beperkt in het tweede halfjaar tot slechts € -3,6 miljoen per maand.
 • De netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, ten opzichte van 31 december 2019, steeg van € 417,0 miljoen tot € 513,3 miljoen, in hoofdzaak door de negatieve vrije kasstroom gecombineerd met de investeringen in de bouw van nieuwe complexen.
 • Gelet op het resultaat en de actuele omstandigheden, zal er aan de Algemene Vergadering worden voorgesteld om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2020.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2020:

“Financieel zit Kinepolis nog steeds in een erg sterke positie. Onze netto financiële schuld is gestegen met slechts € 96,3 miljoen. Hierin zit bijna € 40 miljoen aan investeringen in expansie. In deze schuld zit ook een verlies aan werkkapitaal van € 24,3 miljoen door het stopzetten van onze activiteiten, die we zullen recupereren bij de heropstart van onze bioscopen. Dit wil zeggen dat onze eigenlijke cash burn in 2020 slechts € 32,1 miljoen was, iets waar we in de gegeven omstandigheden trots op mogen zijn. Met een liquiditeitsreserve van € 171,0 miljoen bij de start van dit jaar, kan Kinepolis dus nog geruime tijd standhouden en mogen we met zekerheid zeggen dat ons bedrijf deze crisis zal doorkomen.

Iedereen zit te wachten op de heropening van bioscopen. Zowel de Amerikaanse studio’s, die hun blockbusters blijven uitstellen omwille van het belang van bioscopen in de levenscyclus van een film, als onze klanten die nood hebben aan ontspanning buitenshuis. En ook bij onze medewerkers, die al lange tijd werkloos zijn, is de goesting om terug in actie te komen groot. Wij zijn ervan overtuigd dat wij veilig kunnen heropenen en zo bijdragen aan ieders welzijn. Met onze ‘Entrepreneurship 2022’ plannen bereiden wij ons intussen verder voor op de toekomst.”

Rapport jaarresultaten 2020 in bijlage.

Bijlage


Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00