Kinepolis antwoordt snel en doortastend op de crisis en kijkt met vertrouwen naar de toekomst

| Financieel

Kinepolis antwoordt snel en doortastend op de crisis en kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Gereglementeerd bericht
Halfjaarlijks financieel verslag 2020

20 augustus 2020, 7u00

Zoals bekend, heeft Kinepolis als gevolg van de uitbraak van het Covid-19 virus al haar bioscopen gesloten vanaf midden maart. Gedurende de maand juni werden de bioscopen in een aantal landen, met name in Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en deels in Canada, voorzichtig terug opgestart, met inachtneming van belangrijke capaciteitsbeperkingen en andere veiligheidsmaatregelen. Hierdoor was de bijdrage van het tweede kwartaal aan de resultaten van de eerste jaarhelft negatief.

Tot het moment van sluiting van de bioscopen in alle landen waar Kinepolis actief is, noteerde de Groep, mede door de recente acquisities, een stijging van de bezoekers en de financiële resultaten.

De strategie en aard van de onderneming, gekenmerkt door een maximale variabilisering van kosten, een stevige vastgoedpositie, waarbij een groot deel van het bioscoopvastgoed in eigendom is, een zelflerende organisatie en ‘facts-and-figures’-gedreven bedrijfscultuur, hebben Kinepolis geholpen om snel en doortastend te antwoorden op de huidige crisis.

Bij de toelichting over de resultaten van het eerste semester 2020 maken we een onderscheid tussen de resultaten vóór de sluiting van de eerste bioscopen1 en de resultaten over de volledige eerste jaarhelft.

Resultaten 2020 tot en met 12 maart (exclusief impact Covid-19)2

 • Het aantal bezoekers tot en met 12 maart steeg met 12,0% dankzij de toevoeging van de overgenomen Amerikaanse activiteiten in het vierde kwartaal van 2019.
 • De opbrengsten uit de verkoop van tickets, dranken en snacks stegen sterker dan het aantal bezoekers, dankzij een stijging van de opbrengsten per bezoeker in nagenoeg alle landen.
 • De aangepaste EBITDA per bezoeker steeg, ondanks een licht negatief effect door de gewijzigde landenmix, met de toevoeging van de VS en een bijgevolg lager aandeel van België.

Resultaten H1 2020 (inclusief impact Covid-19)3

 • Het aantal bezoekers daalde met 54,1% tot 8,1 miljoen bezoekers.
   
 • De totale opbrengsten daalden met 52,7% tot € 112,6 miljoen.
   
 • De aangepaste EBITDA daalde met 76,6% tot € 16,4 miljoen.
   
 • Het netto resultaat bedroeg € -29,7 miljoen, door het lager operationeel resultaat, de gestegen financiële kosten en hogere afschrijvingen als gevolg van de expansie in 2019.
   
 • De netto financiële schuld ten opzichte van 31 december 2019, exclusief leaseverplichtingen, steeg tot € 462,8 miljoen.
   
 • De vrije kasstroom bedroeg € -29,4 miljoen door het lager operationeel resultaat, de evolutie van het werkkapitaal en hogere betaalde intresten.

Belangrijke realisaties H1 2020

 • Voortgang bouwwerken in Haarlem (NL), Leidschendam (NL), Metz Waves (FR) en South East Edmonton (CA) zoals gepland.
 • Renovatie van eerder overgenomen bioscoop ‘Full’ in Barcelona (ES).
 • Verdere uitrol van laserprojectie, inclusief vier nieuwe Laser ULTRA-zalen in Canada.
 • Succesvolle heropeningscampagne in alle Europese landen en Canada.
 • Lancering gloednieuw drive-in bioscoopconcept ‘Kinepolis on Tour’ in België.

Kinepolis heeft de voorbije maanden diverse maatregelen getroffen met het oog op het beschermen van haar klanten, medewerkers en het bedrijf in het licht van de Covid-19 pandemie en de door de overheden getroffen maatregelen.

Kinepolis is de crisis ingegaan met een sterke cashpositie en heeft er vervolgens alles aan gedaan om haar kosten maximaal en op heel korte termijn aan te passen aan de impact van het Covid-19 virus op haar activiteiten. Tot de genomen maatregelen behoren onder meer een drastische afschaling van het aantal actieve medewerkers, hierbij beroep doend op de steunmaatregelen in elk land, zowel in bioscopen als op het niveau van ondersteunende diensten in nationale en internationale hoofdkantoren. Daarnaast werden diverse maatregelen genomen om de ‘cash out’ te beperken, zoals de beslissing geen dividend uit te keren voor 2019, het onderhandelen met leveranciers en eigenaars van gehuurde bioscopen met het oog op financiële tegemoetkomingen naar aanleiding van de reductie of sluiting van de activiteiten, alsook het maximaal uitstellen van alle investeringen, op de nieuwbouwprojecten in uitvoering na.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de eerste jaarhelft:

“Ik ben trots op de vastberadenheid en snelheid waarmee onze teams hebben gereageerd op de huidige crisis en waardoor we onze klanten, medewerkers én het bedrijf zo goed als mogelijk beschermen. Gezien de uitzonderlijk uitdagende omstandigheden, blijven wij de cashpositie van onze onderneming nauwgezet bewaken en de kostenbeheersing die hiermee gepaard gaat verloopt volgens plan. Dit maakt dat onze Groep de Corona-impact nog geruime tijd aankan. Gelet op het gebrek aan nieuwe internationale filmcontent en de ingrijpende maatregelen ter bescherming van de gezondheid - in sommige landen al ingrijpender dan andere – ontvangen wij deze zomer een eerder beperkt maar desalniettemin hoopgevend aantal bezoekers. Uit onze klantenbevraging blijkt ook dat bioscoopbezoekers de maatregelen die we hebben genomen waarderen en zich comfortabel voelen tijdens hun bezoek. Dit sterkt ons vertrouwen dat wanneer de externe omstandigheden weer meezitten we snel terug resultaat kunnen boeken.”

Volledig halfjaarlijks financieel verslag in bijlage.

___________________________________________________________________________________
 

1 Vanaf 13 maart werden de eerste bioscopen gesloten, alle overige volgden kort nadien.

2 Bezoekers en opbrengsten t.e.m. 12 maart. Overige trends gebaseerd op beschikbare cijfers per eind februari. Vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien.

3 Cijfers van 1 januari tot 30 juni 2020, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met dezelfde periode het jaar voordien.

Bijlage


Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00