Hof van Beroep doet uitspraak in procedure omtrent beslissing Belgische Mededingingsautoriteit tot versoepeling van gedragsvoorwaarden opgelegd aan Kinepolis Group

| Algemeen

22 november 2018

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 21 november 2018 uitspraak gedaan in de procedure omtrent de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) van 26 april 2018, waarbij de gedragsvoorwaarden opgelegd aan Kinepolis Group werden versoepeld met ingang van 26 april 2020.

Na de gedeeltelijke vernietiging door het Brusselse Hof van Beroep op 28 februari 2018 van de beslissing van de BMA van 31 mei 2017, waarbij de gedragsvoorwaarden opgelegd aan Kinepolis Group werden versoepeld met ingang van 31 mei 2019, had de voormelde autoriteit op 26 april 2018 een nieuwe beslissing genomen. Deze beslissing bevestigde de eerdere versoepeling van de voorwaarden, waarbij de opening van nieuwe bioscoopcomplexen in België niet langer onderworpen wordt aan de voorafgaande toestemming van de Mededingingsautoriteit, maar liet deze ingaan vanaf 26 april 2020. Opnieuw werd door een Belgische bioscoopgroep beroep aangetekend tegen deze beslissing.

Het Hof van Beroep heeft op 21 november 2018 de beslissing van de BMA van 26 april 2018 vernietigd op grond van procedurele redenen, oordelende dat het College (BMA) dat voormelde beslissing heeft genomen, anders diende samengesteld te zijn dan het College dat de eerder vernietigde beslissing van 31 mei 2017 heeft genomen.

“Wij betreuren ten zeerste de beslissing van het Hof van Beroep. Onze concurrentie slaagt erin met aanhoudende procedures tegen beslissingen van de Mededingsautoriteit de Belgische bioscoopmarkt te verlammen. Organische groei komt de Belgische bioscoopmarkt én de consument ten goede”, zegt Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group. “Wij zullen ons beraden over eventuele volgende stappen om in de toekomst alsnog te kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van onze thuismarkt.”

Contact

Kinepolis Press Office
+32 (0)9 241 00 16
pressoffice@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 52 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep ‘Landmark Cinemas’ in december 2017, telt Kinepolis ook 45 bioscoopcomplexen in Canada.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 97 bioscopen in haar portefeuille (waarvan 45 in eigendom), goed voor 852 schermen en meer dan 185.000 zitplaatsen. Inclusief de overgenomen Canadese organisatie, kan Kinepolis rekenen op 3.750 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. Meer info op www.kinepolis.com/corporate.

 

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 61 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 40 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 125 schermen en ca. 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00