Dividenduitkering

| Financieel

Het bruto dividendbedrag per aandeel zal, zoals bekendgemaakt per 17 april 2012, berekend worden op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen op datum van de algemene vergadering, rekening houdend met het feit dat de aandelen ingekocht door Kinepolis Group NV niet dividendgerechtigd zijn. 

Op basis van de pay-out ratio van 30% van de geconsolideerde courante winst en rekening houdende met 708.447 ingekochte aandelen op datum van heden, wordt de algemene vergadering van Kinepolis Group NV vandaag voorgesteld om een dividend van 1,80 euro bruto per aandeel uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend zal, na goedkeuring door de algemene vergadering, betaalbaar worden gesteld vanaf 25 mei 2012 tegen afgifte van coupon n° 13 met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.

De ex coupon datum is vastgesteld op 22 mei 2012 en de record datum op 24 mei 2012.

 

KINEPOLIS GROUP NV          

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998.

Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis Group telt 48 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. Meer dan 2.300 medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00