Canadese acquisitie draagt sterk bij tot de resultaten van het eerste semester 2018 van Kinepolis Group

| Financieel

Gereglementeerd bericht

23 augustus 2018, 07u00

Kinepolis realiseerde in het eerste semester 2018, dankzij de expansie van de Groep, 38,5% meer omzet met 45,1% meer bezoekers. De REBITDA steeg in deze periode met 18,0%. De integratie van de in december 2017 overgenomen Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas verloopt volgens plan en droeg in belangrijke mate bij tot de resultaten van de Groep. In Europa resulteerde de verdere implementatie van de bedrijfsstrategie en productinnovatie in een verdere toename van de verkoop en EBITDA per bezoeker, dit in een achtergrond van zwakkere bezoekcijfers door een lange periode van aanhoudend warm weer en het WK voetbal.

Kerncijfers eerste semester 2018[1] [2]:

  • Het aantal bezoekers steeg met 45,1% tot 17,1 miljoen, dankzij de expansie.
  • De totale opbrengsten stegen met 38,5% tot € 221,8 miljoen, waarbij de opbrengsten uit de verkoop van tickets, dranken en snacks zelfs toenamen met 46,2%.
  • De courante[3]  EBITDA[4] (REBITDA) steeg met 18,0%, tot € 51,9 miljoen. De REBITDA per bezoeker steeg in nagenoeg alle landen.
  • De netto courante winst steeg met 13,6% tot € 18,7 miljoen.
  • De vrije kasstroom[5] steeg met 80,3% tot € 15,6 miljoen.
  • De netto financiële schuld nam toe met 36,0%[6] tot € 305,0 miljoen, onder meer door de overname van de NH bioscopen, de dividenduitkering en het inkoopprogramma eigen aandelen.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over het eerste semester:

"De resultaten van het eerste semester 2018 werden sterk beïnvloed door onze expansie. Onze recente acquisities, met name de acquisitie van het Canadese Landmark Cinemas en de Nederlandse NH Bioscopen, hebben geleid tot een sterke toename van het aantal bezoekers en de totale opbrengsten. De expansie buiten beschouwing gelaten, kregen we in de meeste Europese landen te maken met een daling van het aantal bezoekers, omwille van het minder succesvolle filmaanbod in het tweede kwartaal, een uitzonderlijk lange periode van onafgebroken warm weer en het WK voetbal. In het eerste semester noteerde Nederland een stijging van het bezoekcijfer met 15,0% dankzij de verdere groei van nieuw geopende complexen en de overname van NH Bioscopen. In België en Spanje bleef de daling over het hele semester beperkt dankzij succesvolle lokale films zoals 'Patser', 'FC De Kampioenen 3' en 'Campeones'.

De verdere implementatie van onze driepijler-strategie en in het bijzonder de focus op het aanbieden van premium ervaringen, zoals Cosy Seats, 4DX en Laser ULTRA, resulteerden opnieuw in een stijging van de verkoop per bezoeker. De evolutie van zowel Box Office (BO) als In-Theatre sales (ITS) opbrengsten was onderhevig aan een sterk gewijzigde landenmix, na de toevoeging van Canada, een markt met een lager dan gemiddelde BO per bezoeker en een hoger dan gemiddelde ITS consumptie per bezoeker. Landmark Cinemas Canada vertegenwoordigt nu 27,1% van de totale opbrengsten en komt daarmee op de tweede plaats na België, verantwoordelijk voor 32,5% van de opbrengsten.

De toevoeging van Canada zorgt, zoals voorzien, voor een lagere gemiddelde REBITDA per bezoeker en een lagere EBITDA-marge, gezien in Canada meer dan 95% van de bezoekers wordt ontvangen in gehuurde complexen. De expansie buiten beschouwing gelaten, steeg de REBITDA per bezoeker in Europa.

Over onze acquisitie in Canada ben ik zeer enthousiast: de integratie verloopt volgens plan. Zo werd in het afgelopen semester een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd, gericht op de implementatie van onze bedrijfsstrategie, en zorgde de verdere uitrol van recliner zetels in diverse complexen, samen met de opening van twee nieuwe complexen, voor een groei van het marktaandeel en het financieel resultaat in Canada."

Eddy Duquenne besluit:

"Ondanks het mooie weer en een minder geslaagd filmaanbod in het tweede kwartaal, slaagt Kinepolis erin om verder te groeien. Onze innovatie- en premiumisatie-strategie blijft renderen, in combinatie met een verder toegenomen operationele performantie en succesvolle expansie. De komende tijd blijft de implementatie van onze bedrijfsstrategie in de Canadese organisatie hoog op de agenda staan. Als management blijven we ook focussen op nieuwe expansie."

Halfjaarlijks financieel verslag in bijlage.

[1] Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de eerste helft van 2017.

[2] Persbericht op basis van niet-geauditeerde cijfers.

[3] Na eliminatie van niet-courante verrichtingen.

[4] Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis Group definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van dezelfde rubrieken af te trekken.

[5] Kinepolis Group definieert de vrije kasstroom als de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten verminderd met de onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen en de betaalde intrestlasten.

[6] Ten opzichte van 31 december 2017.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00